Potrivit Ministerului Finantelor, obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se vor declara utilizand Declaratia unica”- formularul 112, incepand cu obligatiile determinate in baza veniturilor aferente lunii ianuarie 2011.

Termen de depunere: Declaratia se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale. Primul termen de depunere este data de 25 februarie 2011 pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Organul fiscal competent: Unitatea fiscala in a carei evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

In cazul contribuabililor care au sedii secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, platitori de obligatii fiscale sunt contribuabilii respectivi, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare.

Modul de depunere: Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, conform anexei 1 la hotarare, care are atasat fisierul XML descris prin anexa 8 la hotarare.

Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

Detalii despre modalitatea de depunere si formulare gasesti AICI!

ATENTIE: Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.
 
In mod exceptional, pana la data de 1 iulie 2011, contribuabilii care nu detin certificat calificat, pot depune declaratia in format electronic, pe suport electronic, insotit de formularul in format de hartie, semnat si stampilat.

Cum obtii semnatura electronica

La nivel national exista doar 3 firme autorizate de Ministerul Comunicatiilor si care pot emite certificate digitale:Trans Sped, DigiSign si Certsign. Cu un certificat digital poti emite mai multe semnaturi electronice. Costul unui astfel de certificat ajunge la circa 50 de euro anual.

De ce acte ai nevoie:

-cererea de emitere a certificatului digital (pe care o primesti pe e-mail dupa ce completezi in prealabil un formular online pe site-ul uneia dintre cele patru companii certificate)

-copie dupa actul de identititate, marcata "conform cu originalul"

-copie dupa certificatul de inregistrare al societatii comerciale pentru care se emite factura, marcata "conform cu originalul"

-contractul primit pe mail, tiparit in dublu exemplar si semnat.    

In 2008, aproximativ 50.000 de romani si 5.000 de firme care detin semnatura electronice, potrivit datelor din piata.