"Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari din Legea nr. 230/2011", se arata in proiectul aflat in dezbatere public, citat de Mediafax.

Initiatorii proiectului de act normativ arata, in nota de fundamentare, ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se realizeaza dupa o procedura de executare potrivit careia in anul 2012 autoritatile si institutiile publice debitoare au obligatia de a plati cinci la suta din valoarea titlului executoriu.

"Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale inregistreaza la aceasta data datorii in suma de 34.560 mii lei catre salariati, conform titlurilor executorii emise pana la data de 31.12.2011. Impotriva Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale au fost deja instituite proceduri de executare silita de catre birourile executorilor judecatoresti conform Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 si a altor dispozitii subsecvente, creand precedentul pentru introducerea unor actiuni similare", se arata in nota de fundamentare.

Cuantumul total al obligatiilor de plata ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru anul 2012 este de 1.728.000 lei, reprezentand procentul de cinci la suta.