Conform legislației naționale și jurisprudenței europene, excluderea unui participant de la o procedură de achiziție publică ca urmare a încălcării normelor de concurență poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 3 ani de la emiterea deciziei de către autoritatea de concurență. În cazul SIVECO, Decizia a fost emisă în 18 Iulie 2017, prin urmare nu există niciun temei legal pentru includerea societății în așa numita Blacklist sau în orice altă informare similar”, susține compania, într-un comunicat remis presei.

În data de 26.08.2020, Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) au publicat o opinie comună în legătura cu aplicarea unor prevederi din legea achizițiilor publice.

”Scopul declarat al acestei opinii este de a oferi autorităților contractante o serie de clarificări, fără ca acestea să fie transformate în standard, pentru ca autoritățile contractante să poată lua decizii în legătură cu modalitățile prin care un operator economic, sancționat pentru participarea la trucarea de licitații, să poate fi reabilitat. Fiecare cerere înaintată de operatorii economici conform art. 171 din Legea 98/2016 trebuie evaluată de fiecare autoritate contractantă din perspectiva faptelor specifice fiecărui caz și raportat la momentul cererii, putând fi acceptate și alte măsuri de reabilitare”, susține SIVECO România.

Consiliul Concurenței a publicat și o listă, denumită „Blacklist”, în care au fost incluse: denumirea operatorilor economici care au fost implicați în investigații legate de trucarea de licitații, deciziile de sancționare, precum și mențiuni cu privire la modalitatea de cooperare cu autoritatea, respectiv prin aplicarea politicii de clemență sau de recunoaștere pentru fiecare operator economic.

”Compania SIVECO Romania a fost inclusă în acest Blacklist. Considerăm că, pornind de la scopul declarat al opiniei (sprijinul autorităților contractate în evaluarea măsurilor de reabilitate invocate de agenții economici pasibili de excludere din cadrul procedurilor), Black list ar fi trebuit să includă doar societățile care, conform legii achizițiilor publice, pot fi excluse pentru astfel de abateri. Conform prevederilor legale și jurisprudenței europene, măsura excluderii unui participant de la o procedură de achiziție publică ca urmare a încălcării normelor de concurență poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 3 ani de la emiterea deciziei de către autoritatea de concurență. Față de termenul maxim de 3 ani în care poate opera instituția excluderii, apreciem că în privința SIVECO Romania S.A (SIVECO) s-a comis o eroare regretabilă la momentul includerii denumirii sale în cuprinsul așa numitei „Blacklist”, cauzată cel mai probabil de lipsa unei actualizări a conținutului acesteia între momentul elaborării sale la nivelul intern al celor două instituții și momentul publicării acesteia”, precizează compania.

SIVECO a fost sancționată prin Decizia nr. 33/18.07.2017 pentru fapte pretins a fi comise în decursul anului 2008. Precizăm totodată că împotriva SIVECO nu a fost emisă nicio hotărâre judecatoarească cu privire la interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică.

”Prin urmare, raportat la prevederile legale și practica europeană, în cazul SIVECO această perioadă de 3 ani de la momentul emiterii deciziei de sancționare referita chiar în „Blacklist” (i.e., decizia 33/18.07.2017) în care putea opera instituția excluderii, a expirat. Față de cele de mai sus retinem că nu există nicio rațiune/niciun temei legal pentru includerea sau menținerea SIVECO Romania S.A. în cuprinsului unei „Blacklist” sau a unei informări similare către orice autoritate publică sau alți operatori privați”, explică SIVECO.

Compania precizează că a trimis o solicitare Consiliului Concurenței, solicitând acestuia eliminarea SIVECO din cuprinsul listei negre, precum și publicarea unui Blacklist actualizat în acest sens.

”Totodată menționăm că SIVECO a colaborat cu Consiliul Concurenței pe tot parcursul investigației finalizate in anul 2017, furnizând toate informațiile solicitate, precum și alte informații suplimentare de natură să dovedească comportamentul licit al SIVECO. Legat de decizia de sancționare, SIVECO a recurs la toate mijloacele legale împotriva acesteia. În prezent, dosarul având ca obiect anularea acestei decizii se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, astfel încât la acest moment nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să stabilească comportamentul presupus ilicit al SIVECO”, mai precizează compania.

Și alte companii, între care Intrarom, CIS Gaz sau Electrica, au solicitat Consiliului Concurenței eliminarea de pe lista neagră a firmelor care au trucat licitații publice, considerând nelegală includerea lor pe această listă.