Aceasta după ce, săptămâna trecută, Consiliul Concurenţei a publicat o listă cu 35 de companii implicate în investigaţii privind trucarea licitaţiilor, pentru a veni în sprijinul autorităţilor care fac evaluarea.

"În urma articolelor de presă publicate în data de 28.08.2020, conform cărora compania Intrarom a fost inclusă în "lista neagră" a operatorilor economici care au fost implicaţi în investigaţii legate de licitaţii, elaborată de către Consiliul Concurenţei şi ANAP, Intrarom comunică faptul ca deja s-a adresat ambelor entităţi solicitând eliminarea companiei din această listă şi aşteaptă în prezent clarificări, precum şi motivarea Deciziei Comune a Consiliului Concurenţei şi ANAP cu privire la subiect", se arată în comunicat.

Intrarom susţine că este asociată în mod eronat cu ideea vinovăţiei dovedite definitiv, fără a avea niciun temei legal, neexistând nicio hotărâre judecătorească finală în acest sens.

Totodată, în listă nu este făcută nicio precizare cu privire la faptul că unele dintre societăţi au contestat deciziile Consiliul Concurenţei şi că încă mai sunt proceduri judiciare în derulare care ar putea confirma sau infirma vinovăţia acestora.

"Lista 'actualizată' nu ar trebui să conţină informaţii despre operatorii economici faţă de care nu se mai pot aplica restricţii pe diverse motive, inclusiv trecerea unui timp suficient de mare de la momentul pretinsei fapte, conform legii. Intrarom nu a avut nicio interdicţie de a participa în procedurile de achiziţie publică şi, mai mult decât atât, legea prevede în mod expres că nu se pot impune niciun fel de restricţii companiei în acest caz. "Lista neagră" nu evidenţiază eventuale alte circumstanţe atenuante reţinute în favoarea societăţilor incluse pe listă, în afară de implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurenţă", se mai arată în comunicat.

Din punctul de vedere al companiei Intrarom, Blacklist-ul (Lista neagră) publicat de autorităţi este nelegal şi neavenit, acesta aducând semnificative prejudicii atât societăţii, cât şi concurenţei pe piaţă.

"În fapt, Intrarom a făcut obiectul unei investigaţii a Consiliului Concurenţei privind o potenţială faptă anticoncurenţială într-o procedură de achiziţie care ar fi avut loc în luna septembrie 2008 (aşadar acum aproape 12 ani), investigaţie ce s-a finalizat în iulie 2017 printr-o decizie a Consiliului Concurenţei prin care Intrarom a fost amendată fără impunerea niciunei măsuri de interdicţie de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică. Societatea a contestat decizia şi în prezent nu există nicio hotărâre definitivă de instanţă care să confirme poziţia Consiliului Concurenţei", se mai arată în poziţia companiei.

Reprezentanţii acesteia susţin că, în conformitate cu prevederile art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, situaţiile de excludere de la procedurile de achiziţie publică prevăzute de lege nu sunt aplicabile "dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariţiei situaţiei, săvârşirii faptei sau producerii evenimentului relevant".

Astfel, Blacklist-ul publicat de către Consiliul Concurenţei şi ANAP nu ar trebui să conţină informaţii despre operatorii economici faţă de care nu se mai pot aplica restricţii pe diverse motive, inclusiv trecerea unui timp suficient de mare de la momentul pretinsei fapte. În cazul Intrarom, termenul de trei ani a expirat de mult timp, având în vedere că evenimentul relevant pentru care societatea a fost sancţionată a avut loc în septembrie 2008.

"Mai mult, prin publicarea Blacklist-ului se poate produce o afectare a concurenţei pe piaţă chiar de către emitenţii listei, prin punerea unui stigmat negativ, de "listă neagră", asupra unor societăţi care, deşi au fost sancţionate pentru fapte anticoncurenţiale, nu li s-au impus interdicţii şi unele dintre ele au circumstanţe care nu justifică impunerea vreunor restricţii cu privire la participarea la viitoare proceduri de achiziţie publică. Or, prin publicarea acestei Liste negre, emitenţii afectează concurenţa între participanţii la astfel de proceduri prin simplul fapt că unii dintre participanţi pleacă din start cu un stigmat negativ, deşi nu le-a fost impusă interdicţia de a mai participa la aceste proceduri şi mai mult, cum este cazul Intrarom, legea prevede expres că nu se mai pot impune restricţii dacă au trecut 3 ani de la momentul pretinsei fapte", au mai spus oficialii companiei de soluţii IT.

Potrivit acestora, listei negre îi lipsesc şi o serie întreagă de criterii/elemente care ar putea să ajute operatorul economic să îşi demonstreze credibilitatea. De exemplu, nu se evidenţiază eventualele alte circumstanţe atenuante reţinute în favoarea societăţilor incluse pe listă, în afară de implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurenţă, cum ar fi de exemplu faptul că cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurenţiale reprezintă o parte relativ redusă, de 20% din cifra de afaceri totală a Intrarom.

Compania CIS Gaz solicită, de asemenea, Consiliului Concurenţei eliminarea numelui său de pe "lista neagră" a firmelor care au fost implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice, în condiţiile în care sancţiunea pe care a primit-o a fost contestată iar litigiul se află în prezent pe rolul instanţelor de judecată.

"Considerăm că includerea companiei în "lista neagră" este de natură a produce prejudicii de ordin comercial, reputaţional şi de imagine majore, deoarece ar putea induce, la nivelul opiniei publice, ideea unei vinovăţii care nu este susţinută de probe şi care nu a fost reţinută de către o instanţă de judecată chemată să soluţioneze definitiv un litigiu aflat încă în derulare. CIS Gaz va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei şi eliminarea numelui companiei de pe respectiva "listă neagră", considerând că existenţa unei decizii definitive ar trebui să fie o condiţie minimală pentru includerea pe o asemenea listă", precizează reprezentanţii companiei într-un comunicat remis presei.

Aceştia subliniază că firma CIS Gaz a fost sancţionată de către Consiliul Concurenţei în baza deciziei nr. 75/19.12.2018, autoritatea reţinând în sarcina companiei o presupusă încălcare a regulilor de concurenţă în legătură cu două proceduri de achiziţie publică derulate în anul 2011.

Decizia autorităţii de concurenţă a fost contestată în termenul legal de către CIS Gaz, iar litigiul privind anularea actului administrativ emis de către Consiliul Concurenţei se află, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată competente, în faţa Curţii de Apel Bucureşti.

"În acest moment, nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să justifice includerea CIS GAZ în această listă.(...) Subliniem faptul că politica CIS GAZ rămâne o politică transparentă cu un comportament corect în piaţă, care susţine lupta împotriva practicilor neconcurenţiale; practici, care de altfel sunt în deplină concordanţă cu programul de conformare cu regulile de concurenţă reţinut şi de către Consiliul Concurenţei. Însăşi existenţa acestui program de conformare reprezintă o dovadă clară a faptului că CIS Gaz ar trebui să fie eliminată din respectiva listă", susţin reprezentanţii companiei.

CIS Gaz este o companie românească cu capital 100% privat, cu activitate care se derulează prin patru mari divizii: furnizare gaze naturale, construcţii - montaj conducte, mentenanţă şi integritate conducte şi furnizarea de echipamente şi soluţii pentru industria de gaze naturale şi ţiţei.

Imediat după publicarea listei, și Electrica a anunţat că va solicita Consiliului Concurenţei eliminarea sa de pe "lista neagră" întocmită de autoritate pe motiv că includerea ei pe această listă încalcă drepturile şi aduce atingere imaginii companiei, întrucât este asociată cu ideea de vinovăţie dovedită definitiv, fapt lipsit de fundament legal.

"Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a informaţiei conform căreia Electrica a fost inclusă în 'lista neagră' întocmită de Consiliul Concurenţei, compania face următoarele precizări: Societatea Energetică Electrica SA a fost sancţionată de către Consiliul Concurenţei prin Decizia nr. 77/20.12.2017 (Decizia), autoritatea reţinând calitatea de 'facilitator' (concept neconfirmat definitiv de instanţele din România). Compania a colaborat deplin cu Consiliul Concurenţei pe parcursul investigaţiei, dincolo de obligaţia legală, şi nu a fost menţionată în probatoriul autorităţii de concurenţă ca participant la înţelegerile din piaţă. Totodată, având în vedere faptul că Electrica nu este producător de contoare electrice, considerăm că nu se poate reţine faptul că societatea a participat la vreo înţelegere de împărţire a pieţei comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România", se menţiona într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, Electrica a contestat Decizia, iar procesul se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având termen de judecată 9.02.2022, astfel încât, în acest moment, nu există o hotărâre judecătorească definitivă.

"În acest context, includerea Electrica în 'lista neagră' întocmită de Consiliul Concurenţei încalcă drepturile şi aduce atingere imaginii Electrica, întrucât este asociată cu ideea de vinovăţie dovedită definitiv, ceea ce este lipsit de fundament legal. În consecinţă, Electrica va lua legătura cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei pentru a solicita eliminarea companiei de pe lista întocmită de către autoritate", afirmă reprezentanţii companiei.

Consiliul Concurenţei a publicat, vineri, a publicat pe pagina sa de internet, pentru prima dată, lista neagră a firmelor care au fost implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice.

Lista conţine un număr de 35 de companii care au fost implicate în investigaţii privind trucarea de licitaţii, deciziile de sancţionare din ultimii trei ani, precum şi menţiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea naţională de concurenţă.

Cel mai recent caz, încheiat anul trecut, a fost cel în care Siveco România şi Intrarom au fost sancţionate pentru încălcarea Tratatului de aderare la UE prin practici concertate de împărţire a pieţei în cazul unei licitaţii organizate de APIA. Alte companii mari de pe lista neagră sunt Electromagnetica, Energobit, Electrica, Condmag, Cis-Gaz, Armax sau Vesta Investment.