Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC) a lansat, marţi, în consultare publică, proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a două împrumuturi bancare care urmează să fie acordate operatorilor aerieni Tarom şi Blue Air.

Potrivit documentului, Tarom solicită un ajutor de stat de 312,74 milioane lei (64,8 milioane euro), iar Blue Air de 300,77 milioane lei.

Cele două companii aveau împreună, la 30 martie 2020, un număr de aproximativ 2.730 angajaţi (1.800 angajaţi în cadrul Tarom şi 930 angajaţi în cadrul Blue Air).

”Se propune autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să emită, la solicitarea Tarom, o garanţie de stat pentru contractarea de către beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de şase ani, cu titlu de ajutor de stat, precum şi, la solicitarea Blue Air, o garanţie de stat pentru contractarea de către beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 300.775.000 lei pe o perioadă de şase ani, cu titlu de ajutor de stat. Garanţiile vor acoperi în procent de 100% valoarea celor două împrumuturi, a dobânzilor şi comisioanelor aferente”, arată proiectul de OUG.

Ajutorul de stat sub formă de garanţie de stat se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii celor doi transportatori aerieni, Tarom şi Blue Air, până la data de 31 decembrie 2020, şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei Covid-19 şi cauzate direct de această pandemie, evaluate de către cele două societăţi şi stabilite în conformitate cu Decizia Comisiei Europene, relevă documentul.

”În lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca Tarom şi Blue Air să intre în incapacitate de plată şi, în final, în faliment. Pentru a face posibilă redresarea activităţii celor doi transportatori aerieni după patru luni de lipsă de venituri datorate suspendării activităţii de zboruri regulate din cauza restricţiilor de operare impuse de statele europene, inclusiv de România, si pentru a evita demararea procedurii de insolvenţă pe durata acoperită de ajutorul de stat, dreptul creditorilor de a solicita deschiderea procedurii de insolvenţă conform art. 70 din Legea insolvenţei nr. 85/2014 este suspendat pe o perioadă de şase luni de la data la care Beneficiarului i s-a acordat ajutorul de stat. Pentru asigurarea respectării normelor europene în materia ajutoarelor de stat se prevede că acordarea ajutorului individual de stat se va face numai după obţinerea autorizării din partea Comisiei Europene şi în condiţiile prevăzute în decizia forului european”, mai arată proiectul de act normativ.

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Tarom, respectiv, cu Blue Air, câte o convenţie de garantare în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanţiei de stat.

Până la data de 30 aprilie 2021, cele două companii trebuie să prezinte analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăţi de pandemia COVID-19, în perioada 1 martie 2020 – 31 decembrie 2020.

”În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanţie de stat, diferenţa se returnează finanţatorului, iar valoarea garanţiei de stat se diminuează corespunzător. În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc”, arată nota de fundamentare.

Pe fondul suspendării zborurilor, Tarom a înregistrat în luna martie 2020 un număr de 93.114 pasageri, în scădere cu 57% faţă de numărul pasagerilor bugetaţi pe luna martie 2020. În luna aprilie 2020 traficul de pasageri pe cursele regulate a fost suspendat complet, fiind reluat, pe câteva rute, abia începând cu luna iunie.

Din planul de lichidităţi prezentat de Tarom pentru perioada martie – decembrie 2020 rezultă intrări estimate de 151,5 milioane euro, incluzând şi ajutorul de salvare (în cuantum de 36,7 milioane euro) autorizat de Comisia Europeană în luna februarie, în timp de ieşirile de flux numerar sunt estimate la 259,4 milioane euro.

Comisia Europeană a autorizat în luna februarie acordarea unui ajutor de salvare sub forma unui împrumut temporar de aproximativ 36,7 milioane euro companiei Tarom, care urma să asigure acoperirea cheltuielilor minime de funcţionare ale companiei, pentru perioada martie – august 2020 şi să permită totodată elaborarea de către companie a unui plan de restructurare.

La rândul său, în luna martie 2020, Blue Air a înregistrat o scădere cu 60% a numărului de pasageri transportaţi faţă de perioada similară a anului precedent, în condiţiile deciziei de sistare a zborurilor regulate începând cu data de 21 martie 2020, în contextul măsurilor de restricţionare a circulaţiei populaţiei luate de statele europene şi ţări terţe. În lunile aprilie-mai, cursele regulate au fost suspendate complet, compania operând numai zboruri charter şi la cerere, ale căror încasări au fost folosite exclusiv pentru costurile de operare are respectivelor curse, şi, în mică măsură, pentru acoperirea necesarului de certificate de CO2 necesare conformării cu cerinţele europene.

Astfel, pierderea netă a Blue Air estimată pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020, care se doreşte compensată, este estimată la de 300,77 milioane lei (62,32 milioane euro), faţă de un profit planificat conform bugetului iniţial de 20,81 milioane lei (4,5 milioane euro).

În anul 2019, Tarom a înregistrat un număr de 2,9 milioane pasageri, la acelaşi nivel cu anul precedent. Tarom este principalul operator aerian de curse regulate pe rute interne şi al treilea operator aerian de pe piaţa de transport aerian din România, cu o cotă de aproximativ 13% din această piaţă.

În cursul anului 2019, Blue Air a transportat peste 4,2 milioane pasageri, operând o flotă de 25 aeronave şi deţinând o cotă de piaţă de 17,8%.

Într-un interviu acordat corespondentului Știrilor ProTV Vitalie Cojocari, ministrul Transpoturilor, Lucian Bode, a explicat faptul că situația financiară a celor două companii aeriene românești – Tarom și Blue Air -, este critică și fără ajutoarele pe care statul le pregătește mai pot funcționa câteva săptămâni, maximum o lună.

Potrivit ministrului, situația în care se află companiile este critică și, de aceea, luna august este crucială pentru salvarea lor, după ce Comisia Europeană aprobă ajutoarele de stat propuse de România.

La sfârșitul lunii iulie statul a notificat Executivul European cu privire la aceste ajutoare, iar în august va declanșa procedurile legale pentru accesarea ajutorului și asigurarea fondurilor necesare pentru ca Tarom și Blue Air să poată depăși această perioadă de criză.

Operatorul aerian Blue Air a solicitat, vineri, Guvernului să accelereze procedura de emitere a deciziei necesare pentru garantarea de către stat a unui credit în valoare de 300 de milioane de lei pe care compania doreşte să-l contracteze de la sistemul bancar.