"Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanţie românească pentru împrumuturi, în valoare maximă de aproximativ 62 de milioane de euro (aproximativ 301 milioane de lei), în favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin această măsură se urmăreşte despăgubirea companiei aeriene pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, precum şi acordarea de sprijin urgent sub formă de lichidităţi în favoarea companiei. Măsura a fost aprobată parţial în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi parţial în temeiul Orientărilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare", se menţionează în comunicat.

Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei, a subliniat că sectorul aviaţiei a fost grav afectat de pandemia de COVID-19 iar această garanţie pentru împrumuturi în valoare de 62 de milioane de euro îi va permite României să despăgubească parţial Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei. Totodată, garanţia îi va oferi companiei resursele necesare pentru a acoperi o parte din nevoile urgente şi imediate de lichidităţi cu care se confruntă.

"Se vor evita astfel perturbările pentru pasageri şi se va asigura conectivitatea regională, în special pentru numărul semnificativ de cetăţeni români care lucrează în străinătate şi pentru numeroase mici întreprinderi locale care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o reţea de rute dezvoltată pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora. Continuăm să lucrăm cu statele membre pentru a discuta posibilităţile existente şi a găsi soluţii viabile pentru a conserva această parte importantă a economiei, în conformitate cu normele UE", a spus Margrethe Vestager.

Blue Air, o companie aeriană românească privată cu sedii în România, Italia şi Cipru, are o flotă de 18 avioane. Blue Air a deservit 92 de rute şi 15 ţări, transportând peste 4 milioane de pasageri în 2019.

Comunicatul menţionează că Blue Air îndeplinea condiţiile pentru a fi considerată o întreprindere aflată în dificultate la 31 decembrie 2019, înainte de pandemia de COVID-19. Mai precis, compania înregistra pierderi din cauza investiţiilor ample pe care le-a întreprins începând din 2016 pentru a-şi îmbunătăţi reţeaua de rute.

"Compania aeriană redevenise profitabilă în 2019 şi la începutul anului 2020, însă, ca şi alte companii din sectorul aviaţiei, a înregistrat pierderi semnificative din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricţiilor de călătorie pe care guvernul României şi alte guverne au fost nevoite să le impună pentru a limita răspândirea virusului. În prezent, compania se confruntă cu nevoi urgente de lichidităţi", precizează sursa citată.

România a notificat Comisiei o măsură de ajutor în valoare de 62 de milioane de euro care să sprijine Blue Air, compensând compania aeriană pentru pierderile cauzate direct de pandemia de COVID-19 şi oferindu-i resursele necesare pentru a-şi acoperi nevoile urgente şi imediate de lichidităţi până în ianuarie 2021.

Măsura constă într-o garanţie publică cu o valoare maximă de aproximativ 62 de milioane de euro (aproximativ 301 milioane lei) asociată unui împrumut acordat companiei aeriene, care va fi alocată după cum urmează: aproximativ 28 de milioane de euro (circa 137 de milioane de lei) garanţie publică menită să despăgubească Blue Air pentru daunele cauzate direct de pandemia de COVID-19 şi de restricţiile de călătorie introduse de România şi de alte ţări de destinaţie pentru a limita răspândirea coronavirusului în perioada 16 martie 2020-30 iunie 2020 şi aproximativ 34 de milioane de euro (circa 164 de milioane de lei) ajutor pentru salvare sub forma unei garanţii publice asociate unui împrumut destinat să acopere parţial nevoile de lichidităţi acute cu care se confruntă Blue Air din cauza pierderilor mari din exploatare pe care le-a suferit în urma pandemiei de COVID-19.

Blue Air nu este eligibilă pentru a primi sprijin în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat al Comisiei, care se adresează întreprinderilor care nu erau încă în dificultate la data de 31 decembrie 2019 şi, prin urmare, Comisia a evaluat măsura în temeiul altor norme privind ajutoarele de stat, în conformitate cu notificarea din partea României, se precizează în comunicatul CE.

Comisia a constatat, în special, faptul că ajutorul acordat de România va compensa daune legate direct de pandemia de COVID-19. O firmă de audit extern independentă va verifica faptul că ajutorul nu depăşeşte valoarea daunelor suferite în perioada 16 martie - 30 iunie 2020. În urma auditului, va trebui ca orice sprijin public primit de Blue Air peste nivelul daunelor suferite efectiv să fie returnat României. Prin urmare, riscul de supracompensare este exclus. De asemenea, Comisia a constatat că măsura este proporţională, deoarece compensaţia nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru acoperirea daunelor.

"România s-a angajat să se asigure că, după şase luni, garanţia publică va înceta sau Blue Air fie va prezenta un plan de lichidare, fie va efectua o restructurare cuprinzătoare pentru a deveni viabilă pe termen lung. O astfel de restructurare ar face obiectul evaluării şi aprobării de către Comisie", mai scrie în comunicat.

Totodată, Comisia a constatat că măsura va contribui la asigurarea continuării ordonate a serviciilor de zbor pentru aproximativ 400.000 de pasageri care fie au rezervat un zbor cu Blue Air în următoarele luni, fie aşteaptă să li se ramburseze biletul anulat. Mai mult, măsura va contribui la menţinerea conectivităţii regionale pentru numărul semnificativ de cetăţeni români care lucrează în străinătate, precum şi pentru mici întreprinderi locale care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o reţea de rute dezvoltată de companie pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora. În acelaşi timp, condiţiile stricte asociate împrumutului în ceea ce priveşte remunerarea şi utilizarea fondurilor, precum şi durata limitată a ajutorului vor reduce la minimum denaturarea concurenţei care ar putea fi cauzată de sprijinul acordat de stat.

"Aşadar, pe această bază, Comisia a concluzionat că măsura aplicată de România respectă normele UE privind ajutoarele de stat", explică reprezentanţii CE.