Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale reglementeaza un nou sistem de acreditare care priveste atat furnizorii de servicii sociale, precum si serviciile sociale acordate de acestea, avand la baza criterii specifice si standarde minime de calitate, iar procedura de acreditare se va aplica atat furnizorilor si serviciilor sociale nou infiintate, cat si celor care detin in prezent certificat de acreditare eliberat in baza reglementarilor anterioare aprobarii cadrului legal actual, potrivit Mediafax.

Initial, Legea 197/2012 trebuia sa intre in vigoare la inceputul lui 2013, insa, in decembrie 2012, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a propus, iar Guvernul a aprobat, amanarea intrarii in vigoare pana la 1 iunie 2013.

Printr-un proiect de ordonanta de urgenta, pus in dezbatere publica luni pe site-ul MMFPSPV, se propune o noua amanare, pana in 1 ianuarie 2014. De asemenea, initiatorii proiectului de act normativ propun si modificarea termenului pana la care ar fi trebuit elaborate normele metodologice de aplicare a legii, de la 1 martie 2013, la 1 noiembrie 2013, precum si modificarea datei pana la care se realizeaza evaluarea furnizorului acreditat, de la 31 decembrie 2014, la 31 decembrie 2015.

Potrivit proiectului de act normativ pus in dezbatere publica, se estimeaza ca se vor adresa MMFPSPV aproximativ 3.255 de cereri in vederea acordarii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale si aproximativ 7.000 de cereri pentru acordarea licentei de functionare pentru serviciile sociale.

"Procedura de acreditare presupune analiza si verificarea administrativa a unui volum mare de date si informatii, precum si evaluarea in teren a respectarii standardelor minime de calitate. Pentru evitarea riscului de a crea dificultati majore in sistem se impune ca, la data demararii procesului de acreditare, principalele instrumente de evaluare, reprezentate de criteriile si standardele mentionate, sa fie finalizate si aprobate si sa existe un numar suficient de personal de specialitate apt sa realizeze activitatile de acreditare in termenele prevazute de lege", se arata in proiect.

Initiatorii proiectuluid de act normativ argumenteaza propunerea de amanare a aplicarii legii prin faptul ca standardele minime de calitate pentru unele tipuri de servicii sociale se afla in plin proces de revizuire, prin numarul limitat de personal de la nivelul structurilor de specialitate in domeniul serviciilor sociale din cadrul MMFPSPV, care pe langa atributiile de reglementare, monitorizare, implementare programe de interes national si subventionare, vor primi atributii suplimentare de standardizare si acreditare, dar si prin numarul redus de inspectori sociali de la nivelul agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala care, conform legii, indeplinesc si misiuni de control in ceea ce priveste acordarea beneficiilor de asistenta sociala.

Alte motive pentru care legea nu poate fi aplicata ar fi, in opinia ministerului, necesitatea modificarii programului informatic aferent Registrului electronic unic al serviciilor sociale existent, pentru a -l adapta noilor reglementari, si constrangerile existente, in anul in curs, privind angajarea de personal in sistemul bugetar si efectuarea de cheltuieli cu bunuri si servicii, care au generat imposibilitatea organizarii la nivelul ministerului a unor compartimente specializate in standardizare si acreditare. Este invocata, de asemenea, dificultatea implementarii unui sistem electronic viabil de monitorizare a furnizorilor si serviciilor sociale- necesar pentru a se asigura desfasurarea in conditii optime a procesului de acreditare si pentru a se evita orice risc de blocaj.

Proiectul de ordonanta de urgenta se afla in dezbatere publica pana la 29 mai.