"In termen de 45 zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba. In situatia in care in perioada prevazuta se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa prin care sunt informati asupra reluarii activitatii", se arata in documentul aprobat, luni seara, de Guvern.

Salariatii vor avea la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.

In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati nu isi manifesta in scris consimtamantul sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate efectua noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.

Va fi eliminata prevederea din proiectul initial conform careia angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contract, iar plata indemnizatiei de neconcurenta inceteaza dupa minim 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa adresata salariatului de catre angajator privind denuntarea acesteia.

Executivul a decis totodata ca articolul referitor la negocierile colective sa prevada ca "partile, reprezentarea acestora si procedura de negociere si incheiere a contractelor colective de munca se stabilesc potrivit legii".

In forma initiala, acest articol stabilea ca negocierea si incheierea contractelor colective de munca se reglementeaza prin lege speciala.

Proiectul Codului Muncii adoptat de Guvern mai prevede ca sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si a apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia naţionala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege.

Patronatele constituite in conditiile legii sunt definite drept organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii sau alte structuri asociative, conform legii.

De asemenea, contractele colective de munca si actele aditionale ale caror prevederi sunt limitate la 31 decembrie 2011 vor putea fi incheiate dupa aceasta data pe durate care vor fi stabilite prin lege speciala.

Un alt amendament  face referilre la limitarea la echivalentul a cinci salarii minime brute pe economie a contravalorii pagubei provocate de catre angajat in timpul muncii si care poate fi imputata acestuia de catre angajator.

Proiectul de modificare a Codului Muncii, pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea, stabileste ca salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.

Guvernul a mai decis ca amenda cuprinsa intre 1.500 lei si 3.000 lei sa fie aplicata atat pentru lipsa evidentei orelor de munca prestate de fiecare salariat care trebuie prezentata inspectorilor de munca de catre angajator, dar si pentru nerespectarea regulii conform careia o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical.

Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament pe Codul Muncii, marti, 8 martie.

PSD a anunţat ca nu va propune amendamente, ci va depune motiune de cenzura si va sesiza Curtea Constitutionala.

Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputaţilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata.

Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.

In cazul in care presedintele Romaniei cere reexaminarea legii astfel adoptate, dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.