Executivul european informează, într-un comunicat de presă, că documentul oferă orientări autorităţilor naţionale, inspectoratelor de muncă şi partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea şi siguranţa lucrătorilor sezonieri şi pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri îşi cunosc drepturile.

"În fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar şi cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condiţiile de trai şi de muncă dificile cu care se confruntă aceşti lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre şi întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că îşi îndeplinesc obligaţiile care le revin în ceea ce priveşte protecţia lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuşi, vulnerabili", a declarat comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit.

Citește și: Liber la muncă în Germania. Reuters: Cea mai mare economie a UE relaxează condiţiile pentru angajaţii sezonieri europeni

Ce reguli tebuie să respecte angajatorii

Orientările prezentate de Comisia Europeană acoperă o serie de aspecte, cum ar fi: dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetăţeni UE sau dacă vin din ţări din afara UE; condiţiile de viaţă şi de muncă adecvate, inclusiv distanţarea fizică şi măsurile de igienă corespunzătoare; informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor; munca nedeclarată precum şi aspecte în materie de asigurări sociale.

Orientările invită autorităţile naţionale şi partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-şi îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor şi de asigurare a respectării acestora. Ele includ recomandări concrete şi sugestii privind activităţile care urmează să fie întreprinse la nivel naţional sau la nivelul UE, precum: lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiţii decente de muncă şi de trai pentru lucrătorii sezonieri; lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerinţele în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerinţele juridice relevante şi furnizând informaţii clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceştia o înţeleg; invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici; solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecţiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri.

Citește și: "Războiul căpşunelor" forţează încă o țară UE să permită accesul muncitorilor sezonieri, interzis în timpul crizei COVID-19

La nivelul Uniunii Europene, Comisia a planificat o serie de acţiuni menite să sporească protecţia drepturilor lucrătorilor sezonieri, printre care: un studiu menit să colecteze date privind munca sezonieră din interiorul UE şi să identifice principalele provocări, inclusiv în ceea ce priveşte subcontractarea; o anchetă privind ocupaţiile cu grad ridicat de risc, inclusiv privind lucrătorii sezonieri, efectuată de EU-OSHA în strânsă colaborare cu Comitetul inspectorilor de muncă principali; o campanie de sensibilizare care vizează sectoarele expuse într-o mai mare măsură muncii sezoniere, coordonată de ELA; o audiere cu partenerii sociali europeni cu privire la lucrătorii sezonieri; un studiu comparativ al analizelor efectuate în diferite state membre de către reţeaua de experţi juridici în materie de liberă circulaţie şi de coordonare a securităţii sociale (MoveS); acordarea de sprijin statelor membre prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate şi a campaniei # EU4FairWorwork4, pentru a încuraja o mai bună informare cu privire la drepturi şi obligaţii în rândul lucrătorilor şi al angajatorilor.

Ministerul Muncii: Liniile Directoare pentru muncitorii sezonieri din UE răspund demersurilor României

"Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană, la 16 iulie, a Liniilor Directoare privind lucrătorii sezonieri din Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19. Liniile Directoare publicate de Comisia Europeană evidenţiază drepturile de care beneficiază lucrătorii sezonieri în baza legislaţiei europene şi responsabilitatea statelor membre în asigurarea aplicării corecte a normelor în vigoare, dat fiind riscul de precaritate a condiţiilor de muncă şi de cazare ale lucrătorilor sezonieri, exacerbat în contextul pandemiei. Documentul răspunde demersurilor constante ale României la nivelul instituţiilor europene privind elaborarea unor recomandări specifice pentru categoria lucrătorilor sezonieri mobili în Uniunea Europeană, care să ia în considerare caracterul particular al statutului acestora şi necesitatea asigurării şi implementării unor măsuri consolidate de protecţie socială şi sanitară, mai ales în contextul pandemiei COVID", precizează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), într-un comunicat.

Ministerul Muncii subliniază că reacţiile autorităţilor române la nivel european au plecat de la observarea vulnerabilităţii muncitorilor sezonieri români.

"Demersurile autorităţilor române, prin Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, au avut ca punct de plecare constatările referitoare la vulnerabilitatea lucrătorilor români sezonieri care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre pe perioada pandemiei şi recunoaşterea caracterului esenţial al muncii acestora pentru buna funcţionare a pieţei unice europene şi a economiilor statelor membre. În acest context, acţiunile realizate au urmărit asigurarea egalităţii de tratament şi respectarea principiului nediscriminării lucrătorilor sezonieri, combaterea muncii nedeclarate, implementarea reglementărilor europene şi naţionale în materie de sănătate şi siguranţă la locul de muncă, informarea părţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin şi consolidarea inspecţiilor pe teren, aspecte ce sunt reflectate şi în Liniile Directoare prezentate de Comisia Europeană", potrivit comunicatului MMPS.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale susţine că va continua să promoveze la nivel european respectarea drepturilor lucrătorilor sezonieri români.

"Comisia Europeană subliniază în aceste Linii Directoare necesitatea unor măsuri şi acţiuni adecvate şi urgente din partea statelor membre pentru remedierea acestei situaţii şi pentru asigurarea respectării drepturilor în vigoare şi a normelor de protecţie socială şi sanitară, adaptate condiţiilor create de pandemie. În acest sens, Comisia Europeană promovează consolidarea cooperării între statele membre pe tema condiţiilor de muncă ale lucrătorilor sezonieri, precum şi creşterea numărului de inspecţii pe teren, inclusiv cu sprijinul Autorităţii Europene a Muncii. (...) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe vor continua să promoveze la nivel european şi bilateral importanţa respectării drepturilor sociale şi a normelor privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă pentru lucrătorii sezonieri români care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre, atât în contextul pandemiei de COVID-19, cât şi pe termen lung", se menţionează în comunicatul Ministerului Muncii.

Peste 17,6 milioane de cetăţeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar şi cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE şi din ţările terţe pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimează că media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE este cuprinsă între câteva sute de mii şi un milion.

Deşi Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor de drept al Uniunii şi de drept intern în ceea ce priveşte lucrătorii sezonieri din UE, responsabilitatea pentru aplicarea corespunzătoare a acestor norme revine autorităţilor naţionale. Pentru a proteja lucrătorii sezonieri, statele membre sunt invitate să intensifice punerea în aplicare a legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale existente şi să consolideze inspecţiile pe teren în acest sens, inclusiv cu sprijinul Autorităţii Europene a Muncii (ELA).