Potrivit unui comunicat al companiei de consultanţă, peste jumătate (56%) dintre respondenţii la sondaj consideră că modificările recente aduse Codului fiscal vin în sprijinul companiilor, iar facilitatea care va fi aplicată de cele mai multe companii (67%) vizează beneficiile pentru angajaţii aflaţi în telemuncă, potrivit documentului citat.

"Doar 8% dintre participanţi au spus că modificările nu le sunt utile, în vreme ce 38% încă le analizează pentru a vedea pe care dintre acestea le pot aplica. Dintre noile prevederi introduse cu prilejul acestor modificări, 67% dintre respondenţi spun că pot beneficia de facilităţile fiscale pentru angajaţii care aplică telemunca, 17% de consolidarea fiscală, iar 8% de măsura privind ajustarea TVA pentru creanţele neîncasate de la beneficiari persoane fizice", conform comunicatului PwC România.

Potrivit sondajului, cele mai mari provocări din perspectivă fiscală pentru anul 2021 sunt raportarea DAC6 privind aranjamentele transfrontaliere (39%), documentaţia serviciilor prestate între companiile aceluiaşi grup (38%), îmbunătăţirea fluxurilor de numerar (12%) şi inspecţiile fiscale (11%).

Pe de altă parte, deşi ponderea companiilor care pot beneficia de consolidarea fiscală este mai redusă decât a celor care pot aplica facilităţile pentru angajaţi, atunci când au fost întrebaţi despre importanţa modificărilor, majoritatea (50%) respondenţilor au apreciat că impactul pe care îl generează măsura consolidării fiscale asupra companiilor este mai mare decât cel al măsurii privind beneficiile pentru angajaţi. Alţi 30% din respondenţi au apreciat că impactul măsurii privind beneficiile pentru angajaţi este mai mare asupra companiilor decât impactul generat de măsura consolidării fiscale.

Conform facilităţii introduse în Codul fiscal referitoare la angajaţii în telemuncă, angajatorii au posibilitatea de a acorda sume angajaţilor pentru susţinerea cheltuielilor pe care le au cu locul din care desfăşoară activitatea, respectiv cheltuieli cu utilităţi sau pentru achiziţia de echipamente de birou. Aceste sume trebuie să fie stabilite prin contractul de muncă în limita unui plafon lunar de 400 de lei şi pot fi acordate fără prezentarea de documente justificative, în funcţie de numărul de zile pe care angajatul le efectuează în telemuncă, aminteşte PwC România.

O altă modificare la Codul fiscal priveşte consolidarea impozitului pe profit pentru grup, prin care profitul consolidat se compensează cu pierderile grupului, se menţionează în comunicat. Măsura poate fi implementată de un grup fiscal dacă este îndeplinită condiţia de 75% deţinere directă sau indirectă, pe o perioadă de un an anterioară consolidării.

Astfel, poate fi aplicată fie dacă societăţile se deţin între ele, fie dacă o persoană fizică română deţine 75% din amândouă, fie dacă sunt deţinute de o persoană dintr-un stat cu care România are tratat de dublă impunere. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române sau cu sediul social în România, iar perioada de aplicare a măsurii este 5 ani, începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Astfel că, deşi intră în vigoare în 2021, consolidarea fiscală poate fi aplicată efectiv din 2022.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2022, ajustările privind creanţele neîncasate vor fi deductibile integral. Condiţiile pentru aplicare sunt ca respectivele creanţe să fie mai vechi de 270 zile, negarantate, de la terţi. Prin urmare, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor vor fi şi ele deductibile 100%, fiind acoperite de ajustarea deductibilă.

Ajustarea TVA aferentă creanţelor neîncasate de la persoane fizice este aplicabilă creanţelor de la persoane fizice, în cazul în care această contravaloare nu este încasată în termen de 12 luni. În acest scop, societăţile trebuie să facă dovada încercării recuperării creanţelor. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani, de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit termenul de plată. Primele ajustări vor putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2022.

Sondajul a fost realizat în cadrul unui eveniment online organizat de PwC România referitor la modificările recente ale legislaţiei fiscale, la care au participat peste 300 de reprezentanţi ai mediului de afaceri.