Acordul istoric va elimina majoritatea taxelor vamale plătite anual de întreprinderile din UE care exportă în Japonia, precum şi o serie de obstacole de lungă durată în ceea ce priveşte reglementarea, cum ar fi în cazul autoturismelor.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, documentul a fost semnat în cadrul summitului UE-Japonia de la Tokyo. Este vorba despre cel mai mare acord comercial negociat vreodată de UE, care va crea o zonă comercială deschisă pentru mai mult de 600 de milioane de persoane.

Pactul va elimina marea majoritate a taxelor vamale pe care întreprinderile din UE care exportă în Japonia le plătesc anual, în valoare de un miliard de euro, precum şi o serie de obstacole de lungă durată în ceea ce priveşte reglementarea, de exemplu în cazul autoturismelor. Acesta va deschide, de asemenea, piaţa japoneză, de 127 de milioane de consumatori, unor exporturi-cheie de produse agricole din UE şi va spori oportunităţile de export ale Uniunii într-o serie de alte sectoare.

Totodată, Acordul de parteneriat economic va intensifica şi cooperarea dintre Europa şi Japonia în diverse domenii, va reafirma angajamentul comun al celor două părţi faţă de dezvoltarea durabilă şi va include, pentru prima oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

"Documentul pe care l-am semnat astăzi reprezintă mult mai mult decât un simplu acord comercial. Este vorba despre un instrument care va crea oportunităţi pentru întreprinderile noastre şi pentru lucrătorii şi cetăţenii noştri şi care va stimula economiile europeană şi japoneză. Acest acord comercial reprezintă însă şi o declaraţie, având în vedere conţinutul său, dar şi sfera de aplicare şi momentul în care survine. O declaraţie a doi parteneri, reprezentând împreună aproape o treime din PIB-ul mondial, care împărtăşesc aceleaşi opinii şi care îşi reiterează angajamentul de a menţine cele mai înalte standarde în domenii precum ocuparea forţei de muncă, securitatea, protecţia mediului şi a consumatorilor. O declaraţie în care afirmăm că credem într-un comerţ deschis, echitabil şi bazat pe reguli. O declaraţie în care afirmăm că un acord comercial nu este un joc cu sumă nulă, ci un proces din care toate părţile au de câştigat. Acest acord va aduce beneficii concrete ambelor părţi, protejând în acelaşi timp sensibilităţile fiecăreia dintre ele", a declarat preşedintele Comisiei Europene.

În ceea ce priveşte exporturile de produse agricole din UE, acordul va elimina taxele vamale aplicate de Japonia pentru multe brânzeturi, precum Gouda şi Cheddar (care sunt în prezent de 29,8%), precum şi pentru exporturile de vin (actualmente de 15%, în medie), va permite UE să îşi sporească în mod substanţial exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum şi schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă.

"Împreună cu Japonia, transmitem un semnal puternic prin care arătăm lumii întregi că două dintre cele mai mari economii încă mai cred într-un comerţ deschis, opunându-se unilateralismului şi protecţionismului. Beneficiile economice ale prezentului acord sunt evidente. Eliminând taxe de ordinul miliardelor de euro, simplificând procedurile vamale şi eliminând barierele interne în calea schimburilor comerciale, acordul va oferi întreprinderilor din ambele părţi posibilitatea de a-şi spori volumul exporturilor şi de a-şi extinde afacerile. Sectorul agricol european în special are motive de satisfacţie, dobândind acces la enorma piaţă japoneză şi protecţie pentru peste 200 de produse alimentare şi băuturi distinctive, precum Champagne şi jambonul de Parma. Fac apel, cu această ocazie, la Parlamentul European să aprobe rapid acest acord, astfel încât întreprinderile, cetăţenii şi fermierii să îi poată valorifica avantajele cât mai curând posibil", a afirmat, la rândul său, comisarul pentru comerţ, Cecilia Malmstrom.

În plus, acordul va asigura protecţia în Japonia a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate, care beneficiază de aşa-numitele indicaţii geografice (IG), precum şi protecţia unei selecţii de IG japoneze în UE.

Pactul deschide şi pieţe de servicii, în special pentru serviciile financiare, comerţul electronic, telecomunicaţiile şi transporturile. În plus, garantează întreprinderilor din UE accesul la marile pieţe de achiziţii publice din 48 de oraşe mari din Japonia şi elimină obstacolele din calea achiziţiilor publice în sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel naţional.

De asemenea, sunt abordate anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din sectorul construcţiilor de automobile, prin prevederea unor perioade de tranziţie de şapte ani înainte de eliminarea taxelor vamale.

Acordul include şi un capitol amplu despre comerţ şi dezvoltarea durabilă, fixează standarde foarte ridicate în materie de forţă de muncă, siguranţă, mediu şi protecţia consumatorilor, consolidează angajamentele UE şi ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă şi la schimbările climatice şi protejează pe deplin serviciile publice.