Ministerul de resort precizează că alocarea pentru acest apel finanţat prin Programul Operaţional Capital Umane (POCU) este de 20 de milioane de euro.

"Am constatat cu bucurie interesul major al studenţilor faţă de acest apel de proiecte prin care sunt încurajaţi să intre pe drumul antreprenoriatului. Sunt convins că finanţările europene schimbă în bine vieţile românilor şi pun cărămizi importante la construcţia României viitorului. Ţara noastră s-a angajat pe drumul ireversibil al dezvoltării iar interesul foarte mare pentru contractarea de finanţări în cadrul acestui apel înseamnă nu numai înfiinţarea de noi societăţi comerciale şi crearea de locuri de muncă, dar şi construcţia unei noi mentalităţi antreprenoriale în rândul tinerilor studenţi", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Potrivit unui comunicat al MFE, în funcţie de valoarea granturilor de care vor beneficia, viitorii antreprenori vor asigura crearea a două până la cinci locuri de muncă.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită va fi direct proporţională cu numărul de locuri de muncă create, astfel: de cel mult 40.000 de euro - minimum două locuri de muncă nou create; între 40.000 şi 60.000 de euro - minimum trei locuri de muncă; între 60.000 şi 80.000 de euro - minimum patru locuri de muncă; între 80.000 şi 100.000 de euro - minimum cinci locuri de muncă.

Ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start-up-uri pot fi contractate de către următoarele categorii de tineri: studenţi (ISCED 5-7) care să demonstreze la data intrării în operaţiune (prima zi de curs de formare profesională în competenţe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puţin în anul 2 de studii de licenţă; doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat; cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior) - înmatriculaţi, la data intrării în operaţiune, în cel puţin anul 2 de studii.

Planurile de afaceri finanţate vor fi selectate de către administratorii de schemă de antreprenoriat, entităţile care au depus proiecte în cadrul apelului "Innotech Student" şi anume instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate, şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea şi sectorul privat/centre de CDI, institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române etc.

MFE arată că fiecare proiect finanţat în cadrul apelului va avea un grup-ţintă format din 300 de tineri.

Lista proiectelor finanţate în cadrul apelului POCU şi a administratorilor de schemă selectaţi va fi publicată de ministerul de resort în martie 2021, iar ulterior administratorii de schemă vor selecta tinerii care vor beneficia de pregătirea în domeniul antreprenoriatului.

Derularea programelor de sprijin pentru studenţii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanţare este estimată în perioada ianuarie - martie 2022, în timp ce implementarea planurilor de afaceri urmează să aibă loc în perioada aprilie 2022 - martie 2023.