Potrivit ministerului, veniturile obţinute din deţinerea titlurilor emise de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal.

Noul program va oferi posibilitatea şi persoanelor care deţin certificate de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statulu, să utilizeze sumele aferente răscumpărării acestora în vederea subscrierii în Programul Tezaur.

Titlurile de stat lansate în cadrul programului “Tezaur” vor putea fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani, iar valoarea unui titlu de stat este de 1 leu.

Titlurile pot fi cumpărate doar de la sediile unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, din raza domiciliului fiscal al investitorilor, prin deschiderea unui cont de subscriere şi alimentarea acestuia fie prin virament bancar, fie prin depunerea de numerar şi semnarea unui formular de subscriere. Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează
   
“În cadrul planului de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice pentru anul 2018, care urmează a fi publicat până la sfârșitul anului, va fi anunțat volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat pentru populație. Acestea vor avea o frecvență lunară, termenii și condițiile financiare aferente fiecărei emisiuni urmând a fi specificate în cadrul prospectelor de emisiune care vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice si care vor fi disponibile la sediile unităților operative ale Trezoreriei Statului”, mai informează Ministerul Finanțelor.

Programul “Tezaur” este un instrument de economisire dedicat populației, având ca obiectiv principal diversificarea bazei investiționale aferente pieței titlurilor de stat, mai precizeaza ministerul.