“Până la 31 iulie 2018, contribuabilii persoane fizice au avut posibilitatea sa depună declarația unică fie online, fie în format de hârtie direct la registratura Administrațiilor Fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Peste 734.000 de contribuabili persoane fizice au depus declarația unică, din care online peste 256.000, ceea ce reprezintă un procent de 34,91% din totalul declarațiilor depuse. Constatăm o creștere semnificativă a depunerilor online comparativ cu anii precedenți, un aspect important având în vedere că începând cu anul viitor declarația unică se va depune exclusiv online”, a declarat premierul, la începutul ședinței de Guvern de la Palatul Victoria.

Viorica Dăncilă a mai spus că prin depunerea declarației online până pe 31 iulie și plata obligațiilor care se efectuează integral până la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat.

Dacă suma datorată stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018 este plătită intregal până pe 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată, a mai spus prim-ministrul.

Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, şi de cele care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate au, de asemenea, obligaţia de a depune Declaraţia unică.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker şi activităţile artistice şi sportive, în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi.

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a Declaraţiei unice se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art. 336, alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală.