"Datoria publica a Romaniei, in perioada analizata, a manifestat o tendinta de crestere continua, la 31.12.2014 ajungand la o valoare de 295.578,7 milioane lei (65.946,5 milioane euro), fata de nivelul inregistrat la 31.12.2012, respectiv de 240.842,5 milioane lei (54.382,2 milioane euro)", se noteaza in documentul citat de Agerpres.

In perioada auditata, datoria publica in euro pe cap de locuitor a inregistrat o crestere semnificativa, de 608,3 euro/locuitor, astfel incat, la finele anului trecut, aceasta era de 3.313,9 euro/locuitor, comparativ cu 2.705,6 euro/locuitor la data similara din 2012. 

"Avand in vedere raportul dintre datoria publica si PIB, s-a observat majorarea volumului datoriei publice, de la o marime relativa de 40,4% din PIB, in anul 2012, la 41,9% in anul 2013, pentru ca in anul 2014 sa ajunga la 44,1%, cu o deteriorare de 3,7 puncte procentuale. In aceeasi perioada, cresterea datoriei publice a depasit nevoia de finantare a deficitului. Cu toate ca raportul dintre datoria publica guvernamentala si produsul intern brut se situeaza cu mult sub pragul de alerta de 60% (prevazut in tratatul de la Maastricht -Tratatul Uniunii Europene publicat in Jurnalul Oficial C191 din 29 iulie 1992), apreciem ca, in conditiile mentinerii unui ritm de crestere al datoriei publice guvernamentale care devanseaza ritmul de crestere al economiei, riscul de solvabilitate va creste", atentioneaza Curtea de Conturi. 

In perioada 2012-2014, datoria publica guvernamentala interna a fost detinuta integral de sectorul bancar privat, iar realizatorii raportului considera ca se creeaza, astfel, "un cerc vicios intre datoria publica si consolidarea bancara"

"Apreciem ca, in calitatea lor de depozitari ai resurselor financiare ale populatiei si ale societatilor comerciale, bancile detin o pozitie privilegiata pe piata. Intrucat acestea trebuie sa-si valorifice resursele, prin plasarea lor in titluri de stat, MFP a asigurat sectorului bancar privat un venit sigur si plasamente in active fara risc. Pentru perioada 2012-2014 se observa faptul ca in totalul datoriei publice guvernamentale interne, datoria publica guvernamentala interna contractata prin imprumuturi din contul general al trezoreriei statului a crescut de la 13,1%, in anul 2012, la 16,9% in anul 2014", se precizeaza in Raport. 

In structura pe destinatii a datoriei publice interne, cea mai mare pondere a fost detinuta de datoria contractata pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice, finantarea de proiecte avand o pondere nesemnificativa, de 0,1% din total datorie publica guvernamentala interna. 

"(...) politica de contractare a imprumuturilor de stat trebuie sa fie orientata catre efectuarea de cheltuieli productive si anume realizarea de investitii in resurse umane, in infrastructura, in cercetare, investitii in tehnologie si tehnica avansata si alte activitati benefice pe termen lung, care pot sa asigure in viitor atat rambursarea obligatiunilor emise si plata dobanzilor aferente, cat si dezvoltarea economiei in ansamblu", subliniaza Raportul Curtii de Conturi.

Potrivit Eurostat, la sfarsitul anului 2013, 16 state membre ale UE depaseau valoarea de referinta privind datoria publica de 60% din PIB stabilita prin Tratatul de la Maastricht, nivelul mediu de indatorare fiind de 85,4% in PIB la nivelul UE si de 90,9% in PIB, in zona Euro. 

In clasamentul tarilor cel mai putin indatorate din punct de vedere al raportului datoriei publice in PIB, Romania se afla, la sfarsitul anului 2013, pe pozitia a patra, cu 37,9%, dupa Estonia (10,1%), Bulgaria (18,3%) si Luxemburg (23,6%).

La polul opus se situa Grecia, cu 174,9%, urmata de Portugalia (128%), Italia (127,9%) si Irlanda (123.3%). 

Pentru analiza care a vizat anul 2014, au fost luate in considerare datele disponibile pentru trimestrul II. Potrivit acestora, Romania se situeaza printre statele membre ale UE cel mai putin indatorate, in timp ce nivelul mediu de indatorare la nivelul UE a ajuns la 87% in PIB si la 92,7% in PIB in zona Euro, fiind de asteptat ca aceasta tendinta sa se pastreze si pentru sfarsitul acestui an