Potrivit unui comunicat al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), solicitarea de prelungire şi majorare a Schemei de Ajutor de Stat a fost înaintată de către Guvernul României pentru a interveni cu măsuri adaptate de sprijin în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din aceste sectoare, afectate de pandemia de coronavirus.

Astfel, Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM Invest, poate fi accesat pentru acordarea de garanţii de stat în vederea accesării de finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii.

Câți bani se acordă prin AGRO IMM Invest

Beneficiarii grantului sunt întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Prin grant se acordă şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea in sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.

Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM Invest se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

În comunicat se menţionează că prin implementarea schemei de ajutor de stat care susţine întreg programul IMM Invest se estimează că vor beneficia de ajutoare de stat peste 58.000 de IMM-uri. Numărul total al creditelor IMM Invest aprobate de către cei 21 finanţatori participanţi în program este de 26.544.

Pentru IMM-urile care încă nu au accesat programul şi doresc să se înscrie, FNGCIMM precizează că termenul de înscriere a fost prelungit, astfel aplicaţia imminvest.ro va rămâne deschisă până la data de 30 iunie 2021.

Peste 200 mil. euro, disponibile prin IMM Factor

Fondul reaminteşte că în data de 24 noiembrie 2020, Comisia Europeană a aprobat o altă schemă de ajutor de stat propusă de România, în valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde lei) pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de pandemia de coronavirus. Acest sprijin se acordă sub formă de garanţii de stat pentru finanţările de tip factoring cu regres, prin programul IMM Factor, prin care se garantează creditul comercial pe termen scurt şi care are scopul de a susţine întreprinderile mici şi mijlocii să acceseze rapid lichidităţi atunci când există vârfuri de plăţi în activităţile curente.

Instrumentul de factoring va fi pus la dispoziţia IMM-urilor de către finanţatorii care se vor înscrie în program, iar valoarea granturilor ce pot fi acordate unui beneficiar poate fi de până la 800.000 de euro, iar pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii, granturile sunt limitate la maxim 120.000 euro, respectiv 100.000 pe beneficiar.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maximum 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. Fondul colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.