Legea 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii a fost modificata prin Legea 51/2012, care intra in vigoare sambata.

Potrivit noilor reglementari, impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pana acum amenda fiind cuprinsa intre 4.500 si 9.000 de lei.

In noua lege se mentioneaza expres ca persoanele fizice sau juridice au obligatia legala sa puna la dispozitia inspectorilor de munca documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului ori cercetarii evenimentului.

"Aceeasi amenda de pana la 10.000 de lei va fi aplicata si persoanelor care sunt gasite la fata locului, in momentul unui control, care refuza sa dea informatii despre evenimentul cercetat de inspectorii de munca. Tot cu o suma cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei vor fi amendate si entitatile controlate de Inspectia Muncii care nu indeplinesc sau indeplinesc partial masurile dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de inspectori", a declarat sambata, pentru Mediafax, inspectorul general de stat de la Inspectia Muncii, Dantes Nicolae Bratu.

Noul act normativ stabileste ca functia de inspector de munca poate fi ocupata numai de persoane cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, in domeniile fundamentale, respectiv stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau in specializarile sociologie, psihologie, medicina, administratie publica si stiinte politice.

Modificarile aduse legii dau posibilitatea personalului Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca sa beneficieze de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fac obiectul unor proceduri judiciare.

Totodata, actul normativ prevede ca inspectorul de munca este obligat sa pastreze secretele de fabricatie, de care poate lua cunostinta in exercitarea functiei sale, pe durata existentei raporturilor de serviciu si timp de doi ani dupa data incetarii acestora.

Legea 51/2012 a adus completari si in privinta drepturilor inspectorului de munca, acesta putand identifica, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului ori cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare.

"Refuzul de a completa fisa de identificare se sanctioneaza cu amenda de pana la 10.000 de lei, dar nu mai mica de 5.000 de lei", a mai spus Dantes Nicolae Bratu.

Inspectorii de munca au dreptul, incepand de sambata, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat.

De asemenea, inspectorii de munca pot dispune si interzicerea, restrictionarea sau chiar retragerea unui produs de pe piata sau rechemarea acestuia.

Inspectorii de munca isi pot desfasura activitatea de control pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

Legea 51/2012 modifica si alte aspecte ale organizarii Inspectiei Muncii. Astfel, desi institutia functioneaza in continuare ca organ de specialitate, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ea va fi finantata doar de la bugetul de stat, nu si prin venituri extrabugetare, ca pana acum.

In noua lege sunt introduse si noi atributii pentru Inspectia Muncii, institutia trebuind sa asigure, la nivel national, evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta a salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora, dar sa si primeasca si sa transmita in sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de munca, datele depuse de angajatori si beneficiari referitoare la salariati si la zilieri si sa asigure inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati.

"Nu in ultimul rand, Inspectia Muncii are si atributia de a concilia conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor. Noua lege da in continuare posibilitatea Inspectiei Muncii sa presteze servicii si sa furnizeze date sau informatii, contra cost, insa veniturile astfel realizate nu vor mai reprezenta venituri extrabugetare pentru institutie, ci vor constitui venituri la bugetul de stat", a mai precizat inspectorul general de stat.