MS a lansat in dezbatere publica, joi, proiectul de Lege privind implementarea Proiectului pilot de crestere a veniturilor medicilor si echipei medicale, din unitatile sanitare publice cu paturi. Proiectul pilot ar urma sa intre in vigoare la 1 iulie si sa se desfasoare timp de sase luni.

"Prevederile prezentei legi se aplica medicilor specialisti si medicilor primari din unitatile sanitare publice cu paturi. Medicii specialisti si medicii primari implicati in acest proiect au statut de angajat ai unitatii si isi desfasoara activitatea cu contract individual de munca cu norma intreaga sau cu contract individual de munca cu timp partial. In perioada derularii Proiectului pilot, contractele individuale de munca ale medicilor specialisti si medicilor primari se modifica corespunzator", prevede proiectul de act normativ citat de Mediafax.

Potrivit ministrului Eugen Nicolaescu, cresterea veniturilor medicilor si echipelor medicale din spitale se va putea face pe doua cai: prin salarizarea pe performanta, in baza unor criterii ce vor fi stabilite in normele de aplicare, si prin posibilitatea de a trata pacienti proprii, in regim privat, in spitalul public. "Beneficiarii acestor schimbari sunt in primul rand pacientii, dar si medicii si echipele medicale si spitalele", sustine ministrul Sanatatii.

Proiectul de act normativ prevede ca fondurilor necesare cresterii veniturilor medicilor se asigura din veniturile proprii ale unitatii, dupa asigurarea in totalitate a drepturilor de personal existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile in care unitatea nu inregistreaza plati restante catre furnizorii de bunuri si servicii si dupa asigurarea conditiilor optime de functionare si de efectuare a actului medical.

In situatia in care veniturile proprii ale unitatii nu acopera cheltuielile necesare cu aplicarea prevederilor prezentei legi, in baza solicitarii fundamentate a conducerii unitatii, Ministerul Sanatatii poate aloca sume, in completare, in limita a 5% din fondul de salarii al unitatii prevazut in bugetul anual de venituri si cheltuieli al unitatii, de la bugetul de stat si din veniturile proprii.

"Fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se vor aloca prin hotarare a Guvernului de suplimentare a bugetului Ministerului Sanatatii din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului", se precizeaza in proiect.

Astfel, incepand cu 1 iulie, medicii si echipa medicala care participa la realizarea actului medical pot obtine venituri suplimentare, din asigurarea asistentei medicale ambulatorii sau spitalicesti in regim privat in cadrul unitatilor sanitare publice, prin internare de zi, respectiv internare continua.

Conditiile cumulative pe care medicii si echipa medicala trebuie sa le indeplineasca pentru a obtine venituri suplimentare din acordarea serviciilor medicale in regim privat sunt: sa aiba contract individual de munca cu norma intreaga sau contract individual de munca cu timp partial cu unitatea; sa nu desfasoare activitate medicala suplimentara in sectorul privat; sa asigure ingrijire pacientilor in regim privat, in afara programului de lucru, cu respectarea bunelor practici medicale si a normelor; sa asigure tratamentul pacientilor din regimul public in mod egal cu cei in regim privat, fara discriminare sau conditionare, sub incidenta desfacerii contractului de munca cu preaviz, prin decizia comisiei de disciplina a spitalului.

Nerespectarea conditiilor cumulative duce, in cazul medicului, la interzicerea activitati in regim privat pentru o perioada cuprinsa intre doua si sase luni.

Fondurile rezultate din tratarea pacientilor in regim privat in spital sunt distribuite astfel: 50% medicului curant, 30% personalului implicat direct in tratarea pacientului respectiv in regim privat si 20% unitatii.

In august 2013, procentele anuntate in forma de atunci a proiectului erau urmatoarele: 60% pentru medic, 30% pentru echipa medicala, 10% pentru spital.

Pentru tratarea pacientilor, tot in regim privat, dar in ambulatoriu, procentul alocat medicului este de 70%, conform noului proiect, in timp ce personalului implicat direct in tratarea pacientului ii revine 20%, iar unitatii sanitare, 10%.

Proiectul de act normativ este in dezbatere publica pana la 26 martie.