Loteria va fi organizata lunar, in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, dar va putea fi organizata si ocazional, dupa minimum 15 zile de la sfarsitul intervalului calendaristic participant la Loterie, si va consta in extragerea aleatorie de numere, respectiv un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si o data calendaristica reprezentand ziua emiterii bonului fiscal, aferenta lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care este organizata Loteria, in vederea acordarii de premii in bani, releva proiectul, citat de Mediafax.

Extragerile vor fi organizate de Loteria Romana si sunt publice, iar prima extragere lunara va fi in luna iulie 2015, fiind vazuta de Guvern ca masura pentru combaterea evaziunii fiscale si reducerea economiei subterane.

La extragerile lunare vor participa bonurile fiscale emise in luna calendaristica anterioara organizarii extragerii, iar la extragerile ocazionale participa bonurile fiscale emise in intervalul calendaristic anterior organizarii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finantelor.

"Un bon fiscal este considerat castigator daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care functioneaza in conformitate cu OU 28/1999, sunt lizibile toate informatiile obligatorii, asa cum sunt prevazute de OU 28/1999, are valoarea totala fara subdiviziunile leului, exprimata in moneda nationala, egala cu valoarea extrasa, a fost emis in ziua extrasa, nu are mentionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de inregistrare fiscala al cumparatorului si a fost emis pentru vanzarea de bunuri si/sau prestari de servicii catre persoane fizice", se arata in documentul citat.

Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal castigator, in original, la orice unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), alaturi de copia actului de identitate sau a pasaportului titularului bonului si de o declaratie al carei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finantelor, pana la 30 aprilie 2015. Revendicarea va fi posibila in termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentand termenul de decadere din dreptul de a revendica premiul.

In termen de 10 zile de la expirarea perioadei, unitatile teritoriale transmit catre ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile.

Premiile vor fi virate de catre Ministerul Finantelor in cont bancar deschis la o institutie de credit din Romania pe numele castigatorului, in termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu pana la 60 de zile, in situatiile in care exista suspiciuni de frauda.

O persoana va putea revendica un singur premiu aferent unei extrageri, iar premiile vor putea fi revendicate doar de persoanele care au implinit varsta de 18 ani.

Ministerul Finantelor va stabili fondul anual de premiere pentru Loterie, precum si repartizarea lunara a acestuia.

"In vederea obtinerii valorii castigatoare pentru un bon fiscal, dupa centralizarea situatiei bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen, se imparte fondul lunar de premiere la numarul total al bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen, iar suma astfel obtinuta se rotunjeste la leu in favoarea castigatorului. In cazul in care intr-o luna calendaristica nu exista niciun castigator, fondul de premiere se reporteaza pentru extragerea urmatoare", este procedura pregatita de Guvern.

Astfel, valoarea castigatoare aferenta unui bon va rezulta prin impartirea fondului de premiere la numarul bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen.

La finele anului trecut, Ministerul Finantelor aprecia ca la extragerile lunare vor fi acordate un numar de 160 de premii egale, cate 20 pentru fiecare regiune fiscala a ANAF, valoarea preconizata a fiecarui premiu fiind de 1.200 lei.

Conform documentului, pentru acest an, Ministerul Finantelor va majora, in una sau mai multe transe, bugetul propriu cu 10 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru Loteria bonurilor fiscale.