Agentia gestioneaza si tine evidenta sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori partii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi.

Potrivit unui comunicat al Executivului, atributiile agentiei sunt: sa faciliteze urmarirea si identificarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale; sa administreze, in cazurile prevazute de lege, bunurile mobile sechestrate in cadrul procesului penal; sa valorifice, in cazurile prevazute de lege, bunurile mobile sechestrate in cadrul procesului penal; sa gestioneze sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni; sa sprijinire organele judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii si administrarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare in cadrul procesului penal; sa coordoneze, evalueze si monitorizeze la nivel national aplicarea politicilor in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

"In vederea unei evidente complete a tuturor sumelor de bani administrate de agentie, pe numele acesteia se deschide un cont unic in lei la Trezoreria statului. in ceea ce priveste sumele de bani in valuta sechestrate sau ridicate se instituie un sistem de conturi unice in valuta la o banca ce va fi selectata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice", informeaza Executivul.

De asemenea, la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, agentia depoziteaza temporar si administreaza bunurile mobile sechestrate a caror valoare individuala depaseste, la momentul dispunerii masurii asiguratorii, echivalentul in lei a sumei de 15.000 de euro.

Din dispozitia procurorului, a judecatorului de drepturi si libertati sau a instantei de judecata, agentia procedeaza la valorificarea de indata a bunurilor mobile sechestrate.

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Sechestrate va fi condusa de un director general, numit de catre ministrul Justitiei, si va avea 35 de angajati.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, agentia "va realiza un inventar la nivel national al capacitatilor disponibile la nivelul autoritatilor si institutiilor publice in vederea stocarii si depozitarii bunurilor supuse masurilor asiguratorii. Se au in vedere toate capacitatile disponibile in prezent, pentru o depozitare ulterioara a bunurilor ce vor fi sechestrate in cadru procesual-penal".

In prezent, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizeaza de cele mai multe ori de catre organele de cercetare penala, care aduc la indeplinire ordonanta de luare a masurii asiguratorii. in scopul administrarii bunurilor sechestrate, organele de cercetare penala nu au alocat un buget si nici elemente de logistica necesare.

In perioada 2012 - 2014, valoarea bunurilor sechestrate de unitatile de Parchet si Politie a crescut semnificativ, ajungand in 2014 la aproape 2 miliarde si jumatate de lei. Rata de executare a ordinelor de confiscare a ajuns in 2014 la aproape 14%, in conditiile in care in anii anteriori s-a situat sub 5%, mai informeaza Guvernul.