Potrivit unui comunicat al Concuenței, facture poate scădea chiar și cu peste 200 de lei pe lună, în zonele mai friguroase.

Autoritatea de concurenţă a finalizat prima etapă a analizei derulate în contextul liberalizării activităţii de furnizare a gazelor naturale către clienţii casnici.

Cele mai mari reduceri, de peste 200 de lei, le vor simţi consumatorii care locuiesc în zone mai friguroase ale ţării şi, drept urmare, folosesc un volum mai mare de gaz pentru a se încălzi.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei recomandă persoanelor care folosesc gazele naturale să ia în considerare schimbarea contractului sau a furnizorului, astfel încât să aleagă varianta cea mai avantajoasă, înainte de venirea sezonului rece. În acest context, autoritatea de concurenţă atrage atenţia şi asupra importanţei analizării cu atenţie a clauzelor contractuale incluse în ofertele de furnizare.

Analiza Consiliului Concurenţei a evidenţiat faptul că, până la acest moment, procesul de liberalizare a furnizării gazelor naturale consumatorului casnic nu a generat un interes semnificativ în rândul clienţilor casnici: în prima lună de la debutul liberalizării, o mare parte dintre clienţii casnici au fost pasivi, iar cea mai mare parte a celor care au trecut în regim concurenţial au făcut acest lucru fără a schimba furnizorul curent de gaze naturale.

La sfârşitul lunii iunie 2020 (înainte de a fi demarat procesul de liberalizare), clienţii casnici cărora li se furnizau gaze naturale în regim concurenţial reprezentau 12,1% din totalul consumatorilor casnici, ajungând la circa 19% în iulie 2020. Cu toate acestea, doar 2% dintre clienţii casnici care au trecut în regim concurenţial în luna iulie au făcut acest lucru concomitent cu schimbarea furnizorului de la care achiziţionau gaze naturale în regim reglementat.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei consideră că, cel puţin până în iulie 2021, este necesară desfăşurarea unei campanii intense de informare publică, axată pe mai multe direcţii (de exemplu, cu privire la rolul diverşilor operatori activi în sectorul gazelor naturale, cu privire la elementele ce formează preţul final al gazelor naturale, cu privire la modalitatea de schimbare a furnizorului de gaze naturale etc.). De asemenea, eforturile de informare şi popularizare făcute la debutul liberalizării ar trebui intensificate şi continuate pe parcursul întregului proces, presiunea concurenţială exercitată de consumatorii casnici bine informaţi fiind esenţială pentru succesul liberalizării.

La trebuie să fie atenți cei care își schimbă furnizorul

Autoritatea de concurenţă a analizat o parte a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial elaborate de titularii licenţelor cu ocazia liberalizării, precum şi a proiectelor de contracte propuse de aceştia spre a fi încheiate cu consumatorii casnici pe piaţa concurenţială.

O mare parte a furnizorilor au inclus în ofertă un abonament, stabilit în sumă fixă/zi/ loc de consum. Acest lucru, în principiu, permite furnizorului să oferteze clienţilor casnici un preţ unitar al gazelor mai mic decât cel din alte oferte proprii (care nu conţin un abonament) sau faţă de preţul propus de alţi furnizori pe piaţa concurenţială.

Cu toate acestea, ofertele de gaze naturale cu abonament reprezintă produse care asigură avantaje în cazul clienţilor cu un anumit nivel de consum, astfel că, pentru o parte dintre clienţii casnici (cei cu un consum relativ scăzut), s-ar putea dovedi dezavantajoase.

Ca urmare, consumatorii ar trebui să aleagă dintre ofertele propuse de furnizori după efectuarea unei evaluări privind avantajul sau dezavantajul achitării unui abonament.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că, deşi majoritatea furnizorilor au respectat reglementările specifice ale ANRE (care prevăd un nivel minim de informaţii ce trebuie comunicate clienţilor în etapa precontractuală sau, după caz, contractuală), unele oferte şi contracte cuprind şi clauze care, în anumite situaţii, pot genera bariere în calea clienţilor casnici de a alege în deplină cunoştinţă de cauză cele mai potrivite condiţii de furnizare sau care pot bloca, fie şi temporar, posibilitatea clienţilor casnici de a schimba furnizorul de gaze naturale.

Consiliul Concurenţei recomandă consumatorilor să fie atenţi la clauzele contractuale, de exemplu la cele ce privesc garanţiile solicitate de furnizor, termenul de plată a facturii, penalităţile de întârziere, precum şi eventuale clauze care ar putea îngreuna o schimbare ulterioară a furnizorului de gaze naturale.

"Vom colabora cu Autoritatea de reglementare în domeniu şi cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor pentru a verifica condiţiile generale de furnizare a gazelor naturale şi/sau a contractelor de furnizare şi pentru a identifica posibilele clauze abuzive sau practici înşelătoare. Trebuie descurajat orice comportament incorect al furnizorilor de gaze naturale, deoarece poate submina întregul proces de liberalizare a activităţii de furnizare de gaze naturale către clienţii casnici", a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

ANRE a lansat o aplicație care compară ofertele

ANRE a pus deja la dispoziţia clienţilor o aplicaţie web menită să ofere informaţii comparative privind ofertele-tip ale furnizorilor de gaze naturale. Această aplicaţie a fost revizuită recent, modificările aduse de autoritatea de reglementare vizând o mai bună comparabilitate a ofertelor furnizorilor de gaze naturale.

Consiliul Concurenţei îndeamnă consumatorii casnici să folosească noile facilităţi ale comparatorului ANRE pentru identificarea celor mai potrivite oferte. De asemenea, autoritatea de concurenţă încurajează consumatorii casnici să parcurgă cu atenţie ofertele furnizorilor şi să solicite clarificări acestora cu privire la clauzele contractuale.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor casnici, autoritatea de concurenţă consideră oportună introducerea unui contract standard de furnizare, care să prevadă clauze şi condiţii unice, prezentate într-o manieră clară, transparentă şi completă, singurul parametru ce poate diferi de la un furnizor la altul fiind preţul final al gazelor naturale.

Astfel, toţi operatorii ar asigura o ofertă de gaze naturale care să aibă la bază acelaşi tip de contract, fără a limita, însă, libertatea comercială a furnizorilor de a oferi clienţilor casnici şi alte contracte în regim concurenţial. Scopul acestui contract standard este de a asigura un set de condiţii de bază (minime) în relaţia furnizor/client final de gaze naturale.

La sfârşitul lunii mai 2020, cu o lună înainte de debutul liberalizării, comparatorul ANRE al ofertelor de gaze naturale includea oferte-tip pentru 46 de furnizori, societăţi care aveau deja în portofoliu clienţi casnici cărora le furnizau gaze naturale în regim concurenţial, precum şi furnizori care încercau să atragă astfel de consumatori. În prezent, 62 de furnizori au oferte publicate în comparatorul ANRE, ceea ce arată interesul crescut al furnizorilor de gaze naturale pentru clienţii casnici.

Piaţa de gaze naturale din România a fost complet liberalizată la 1 iulie 2020.

ANRE a decis recent și ca distribuitoii de energie şi gaze să suporte costurile legate de racordarea la reţea a noilor clienţi. Potrivit lui Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deși costurile se vor regăsi ulterior în factura consumatorilor, acestea nu vor depăşi 1% din tariful de distribuţie.