Astfel, la sfârşitul lunii iunie, în evidenţele AMOFM erau înregistraţi 15.241 de şomeri, dintre care 8.077 de femei. Din totalul celor 15.241 de şomeri, 3.764 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 11.477 erau şomeri neindemnizaţi.

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, toţi şomerii înregistraţi provin din mediul urban.

Pe grupe de vârstă, segmentul de şomeri cu vârsta între 40 şi 49 de ani însumează 4.428 de persoane, la categoria de vârstă 30-39 de ani sunt 3.622 de persoane, iar şomerii între 50-55 de ani erau în număr de 3.012.

Alţi 2.459 de şomeri sunt în vârstă de peste 55 de ani, 1.502 şomeri sunt în grupa de vârstă 25-29 de ani, iar 218 şomeri au sub 25 de ani.

Şomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare (34,47%) în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AMOFM Bucureşti, urmaţi de cei cu studii superioare (27,56%), iar 18,08% au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii.

Şomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 16,81% din totalul şomerilor înregistraţi, cei cu studii postliceale sunt 1,98%, iar cei cu studii primare şi fără studii, 1,10%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.133 persoane foarte greu ocupabile, 4.571 greu ocupabile, 4.332 mediu ocupabile, iar 4.205 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AMOFM.