Potrivit sursei citate, aplicarea acestor măsuri asigură un nivel sustenabil pentru aplicarea majorărilor salariale în sistemul public, conform legii salarizării unitare, a pensiilor şi a celorlalte drepturi sociale, precum şi implementarea reformelor prevăzute în programul de guvernare, prin eficientizarea alocării cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile.

Pentru asigurarea sumelor necesare funcţionării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi a căminelor publice pentru persoane vârstnice, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în plus faţă de nivelul standardelor de cost. Totodată, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza, în 2017, pentru acoperirea acestor cheltuieli, excedentul bugetului local.

Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul din anii precedenţi. Măsura este necesară pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice.

Conform Executivului, la fel ca în anii precedenţi, şi în 2018 se vor aplica în continuare unele măsuri de limitare a cheltuielilor publice.

"Ordonanţa de urgenţă aprobată astăzi include măsuri în ce priveşte restricţia de achiziţii de autoturisme, mobilier, aparatură birotică, având în vedere necesitatea de a utiliza cât mai eficient resursele bugetare, precum şi necesitatea alocării fondurilor destinate investiţiilor pentru derularea obiectivelor de investiţii", se spune în comunicat.

Potrivit actului normativ, în 2018, ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei. Sunt prevăzute unele excepţii, de exemplu, măsura nu se aplică pentru acţiunile şi activităţile specifice pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul UE.

"Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzător. Prin excepţie, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017", se spune în comunicat.

Nivelul indemnizaţiilor acordate veteranilor şi văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice şi etnice şi altor categorii de persoane, precum şi a celor acordate membrilor unor academii sau urmaşilor se menţine la nivelul acordat în luna decembrie 2017.

"O altă măsură stabileşte suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, începând cu 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, se menţine procedura de plată eşalonată, pe cinci ani, a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute de personalul din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018.

De asemenea, este prevăzută prorogarea până la 31 decembrie 2018, inclusiv, a termenelor prevăzute la: art. 361 (alin 3, lit. e şi g) şi art. 27 (alin 6) din Legea educaţiei naţionale, potrivit cărora se alocă 6% din PIB pentru învăţământ şi 1% din PIB pentru cercetare; art. 6 din Ordonanţa 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; la art. 6 din Ordonanţa 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 261/2013; art. 7 din Ordonanţa 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.