De asemenea, angajările în administraţia publică vor fi permise doar cu regula "1 la 2", respectiv la două posturi vacante va fi permisă o singură angajare. Neacordarea de ajutoare/plăţi compensatorii la pensionare este o altă măsură pregătită în documentele aferente bugetului pe anul viitor, semnate inclusiv de ministrul Finanţelor.

Fără adoptarea acestor măsuri, deficitul bugetar ar urca la 8,11% din PIB, iar România ar intra în procedura de deficit excesiv a Comisiei Europene, argumentează documentele citate de Profit.ro.

În luna iulie a acestui an, Guvernul a blocat angajările în administraţie până la sfârşitul acestui an, cu argumentul că se impune un plan de raţionalizare a cheltuielilor publice inclusiv prin blocarea posturilor din administraţia publică.

Proiectul pregătit la nivelul Guvernului relevă intenţia de a introduce o regulă nouă, care vizează ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din administraţie după principiul 1 la 2, respectiv la două posturi vacantate după 1 ianuarie 2018 va fi posibilă ocuparea doar a unui singur post.

Ordonatorii principali de credite vor fi obligaţi să scadă cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii și funcţionării instiuţiei cu 10% comparativ cu plăţile din acest an.

Salariile bugetarilor, mărite cu 25%, pentru a atenua efectele transferului contribuțiilor

Proiectul de buget pentru anul 2018, obţinut de Profit.ro, mai prevede majorarea, în contextul transferării contribuţiilor la sănătate şi pensie în sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizaţiilor şi altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului plătit din fonduri publice, astfel încât câştigul net al acestora să nu fie afectat.

"Începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al ceorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază persoanalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017”, potrivit proiectului de buget pregătit de Guvern.

Totodată, de la 1 martie 2018, proiectul de buget include majorarea la nivelul salariului de bază prevăzut pentru anul 2022 a salariilor de bază ale personalului care ocupă funcţii de medici şi de asistenţi medicali în unităţile sanitare publice.

Tot de la 1 martie 2018, în sistemul de învăţământ, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.

Bugetul de stat va avea venituri în sumă de 125,9 miliarde lei şi cheltuieli de 161,731,9 milioane lei, cu un deficit de 35,7 miliarde lei. Întreaga construcţie bugetară 2018 se bazează pe un deficit cash de 2,97% din PIB. Vor fi introduse derogări de la Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu, prim-ministrul şi ministrul Finanţelor fiind scutiţi de la a menţiona abaterile.

Comisia Europeană a notificat anul acesta România că în 2016 a deviat semnificativ de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) de 1% şi a emis mai multe recomandări însuşite de Consiliu. Recent, Comisia a stabilit că România nu a luat măsuri eficiente în urma recomandării Consiliului din luna iunie şi, în consecinţă, a propus Consiliului European să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate ţării pentru a-şi corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Mai multe detalii pe www.profit.ro.