”Până la finalul primului trimestru al anului viitor, autoritatea şi-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, care implică stabilirea condiţiilor de acordare a drepturilor de utilizare şi a regulilor de desfăşurare a procedurii de selecţie. Această acţiune va fi urmată de desfăşurarea propriu-zisă a procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor, stabilită a avea loc în trimestrul al II-lea al anului viitor”, arată ANCOM într-un comunicat.

Organizarea acestei licitaţii trebuia să aibă loc anul trecut, însă a eşuat în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România şi SUA şi a aprobării de către Guvern a taxelor de licenţe. ANCOM anunţa atunci că licitaţia va avea loc în 2020. Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, afirma la mijlocul lunii septembrie că este imposibil să se mai acorde licenţele 5G până la finalul acestui an, din cauza lipsei unei Hotărâri de Guvern privind stabilirea preţurilor minime de pornire în licitaţie, precum şi lipsa transpunerii în legislaţie a Memorandumului 5G cu SUA.

Suma minimă estimată a fi atrasă de stat era de 580 milioane de euro, în situaţia în care ar vinde toate benzile de frecvenţe licitate. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a publicat pe 2 septembrie o nouă versiune a proiectului de lege care transpune în lege Memorandumul 5G cu SUA.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică planul său de acţiuni pentru anul 2021. Principalele proiecte de anul viitor privesc transpunerea în legislaţia secundară a prevederilor Codului european al comunicaţiilor electronice şi organizarea licitaţiei de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în benzile vizate pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, stabilită pentru cel de-al doilea trimestru. De asemenea, planul de acţiuni prevede proiecte legate de implementarea Legii infrastructurii şi revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieţei serviciilor de comunicaţii electronice şi serviciilor poştale. Aceste acţiuni vor avea un impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice, în primul rând, dar şi asupra altor sectoare ale economiei. În acest sens, ANCOM va colabora cu toate instituţiile a căror activitate va fi impactată de schimbările preconizate, dar şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, pentru a asigura transparenţa tuturor acţiunilor pe care le va întreprinde anul viitor”, anunţă autoritatea.

După transpunerea în legislaţia primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicaţiilor Electronice, va fi necesară o actualizare a cadrului legislativ de la nivel secundar.

”În acest sens, pe parcursul anului viitor, ANCOM şi-a propus revizuirea reglementărilor referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, la procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, la administrarea şi gestionarea resurselor de numerotaţie, la realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi la stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice”, precizează reprezentanţii ANCOM.

De asemenea, pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, în prima parte a anului următor autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de reţea, proiectul contribuind la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora.

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2021 poate fi consultat pe site-ul autorităţii, iar persoanele interesate pot transmite observaţii şi propuneri până la data de 4 ianuarie 2021.