Potrivit agentiei de ocupare, companiile Europa Park si McDonald's ofera locuri de munca pentru urmatoarele meserii: ospatar (10 posturi), barman (10 posturi), bucatar (10 posturi) si personal in industria gastronomiei de sistem (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de ospatar, barman si personal in industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesionala incheiata, cu/fara experienta indelungata in domeniu si cunostinte bune de limba germana (nivel B1). Pentru posturile de bucatar, candidatii trebuie sa aiba calificare profesionala incheiata, experienta in domeniu, precum si cunostinte de limba germana, nivel A2.

Angajarea se face pe o perioada de 8 - 9 luni, cu posibilitate de prelungire a contractului de munca pe durata nedeterminata. Salariul oferit este de 1.800 euro brut/luna, pentru posturile de ospatar si barman, 1.900 - 2.400 euro brut/luna, pentru posturile de bucatar si de 1.400 euro brut/luna pentru personalul in industria gastronomiei de sistem

Cazarea poate fi asigurata de catre angajator sau acesta poate oferi sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

Persoanele cu domiciliul in Bucuresti, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a primi invitatie de participare la selectie.

Inregistrarea in baza de date se realizeaza pe baza urmatoarelor documente: cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a Fortei de Munca); copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni); C.V model Europass (cu fotografie) in limba germana (Lebenslauf); cazier judiciar in original din care sa reiasa ca persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni); adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea "Clinic sanatos/Apt pentru munca".