Potrivit Ancăi Atanasiu, Senior Associate Radu și Asociații SPRL, atât Codul Muncii, cât și Legea 319/2016 a securității și sănătății în muncă (“Legea 319/2006”) asigură un cadru legislativ care să permită angajatorilor, în contextul epidemiei Covid-19, să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților lor, potrivit

Astfel, Codul Muncii permite angajatorilor să modifice temporar atât locul, cât și felul muncii, fără consimțământul salariatului, în cazul unor situații de forță majoră sau ca măsură de protecție a salariatului.

De asemenea, conform prevederilor Legii 319/2016, angajatorii au obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și de a respecta principiile generale de prevenire, de evitare și de combatere a riscurilor precum și de adoptare, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă. 

În acest context, o măsură importantă pe care mulți dintre angajatori au decis sau intenționează să o aplice o reprezintă munca de la domiciliul salariatului.

Cum putem lucra de acasă și ce obligații avem

Având în vedere gradul ridicat de utilizare a tehnologiilor în derularea relațiilor de muncă, angajatorii pot decide, ca măsură temporară de prevenire și combatere a răspândirii virusului Covid-19, schimbarea temporară a locului muncii din cel menționat în contractul individual de muncă, în muncă la domiciliu.

Companiile care au implementat deja o astfel de politică - cunoscută și sub denumirea de Remote Work Policy, pot deține un avantaj semnificativ în astfel de situații deoarece acestea le pot utiliza și ca măsură de protecție a salariaților împotriva Covid-19, având deja un cadru de reglementare implementat pe această zonă.

Având în vedere cadrul legislativ enunțat mai sus, inclusiv angajatorii care nu au implementat o politica de Remote Work pot decide, ca măsură de protecție, ca salariații să efectueze munca de la domiciliu. În acest sens, angajatorii vor trebui să stabilească:

- Durata de timp pe parcursul căreia măsura muncii la domiciliu își va produce efectele. O astfel de măsură are un caracter strict temporar, angajatorii nefiind îndreptățiți să modifice unilateral locul muncii pe o perioadă nedeterminată.

- Categoriile de salariați față de care aceste măsuri pot fi impuse. Pentru categoriile de salariați care nu își pot desfășura activitatea la domiciliu (de exemplu, în cazul activităților de producție, distribuție, transport, vânzări, etc.) angajatorii pot lua în considerare introducerea unor măsuri adecvate de protecție, precum reducerea programului de lucru sau obligativitatea purtării unor echipamente de protecție puse la dispoziție de către angajator, pe cheltuiala acestuia. 

- Obligația salariaților de a informa angajatorul cu privire la starea de sănătate. În acest context, este esențială comunicarea și colaborarea cu medicul de medicina muncii, cu furnizorii externi de securitate și sănătate în muncă sau cu reprezentanții interni ai acestor servicii, în vederea stabilirii măsurilor de protecție adecvate.

Autoritățile recomandă companiilor să-și lase angajații să lucreze de acasă

Deși ne confruntăm cu o situație fără precedent pe teritoriul României, este important ca angajatorii să fie pregătiți și să acționeze în mod rapid și coordonat în situații de criză. Astfel, angajatorii ar putea lua în considerare următoarele măsuri:

-Implementarea unui plan de asigurare a continuității afacerii în cazul unor amenințări cu impact asupra sănătății salariaților;

-Implementarea unei politici de muncă la distanță care să stabilească atât regulile generale, cât și reguli specifice pentru situații excepționale;

-Revizuirea Regulamentului Intern și a politicilor de asigurare a securității și sănătății în muncă pentru a stabili obligațiile concrete ale părților în astfel de situații și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare.

Pentru a limita răspândirea coronavirusului pe teritoriul Româniai, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, luni seara, că se vor transmite circulare către instituţiile publice şi private pentru analizarea posibilităţii ca angajaţii să lucreze de acasă.

"Se vor transmite circulare către toate instituţiile publice şi private în vederea analizării posibilităţii desfăşurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispoziţiilor art. 108, 110 din Legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, acolo unde este posibil", a spus Vela.

Ministerul Muncii: Măsuri pentru a permite părinților să stea acasă cu copiii

Ministul Muncii a informat, totodată, că a emis un set de instrucţiuni şi recomandări către angajatori, astfel încât aceştia să ia în considerare modificarea programului de lucru "acolo unde se impune" pentru a-i permite unuia dintre părinţi să stea acasă cu copilul sau opţiunea activităţii desfăşurate de la domiciliu.

"Astăzi am avut o şedinţă în cadrul ministerului, ne-am şi consultat cu partenerii noştri şi am găsit de cuviinţă să emitem un set de instrucţiuni care să recomande angajatorilor să ia în considerare, pe de o parte, modificarea programului de lucru acolo unde se impune, astfel încât unul dintre părinţi să poată fi acasă cu minorul pentru a-l îngriji sau să ia în considerare opţiunea activităţii desfăşurate de la domiciliu, prevedere prevăzută în Codul Muncii şi disponibilă celor care o pot practica de la domiciliu, respectiv folosirea prevederilor legate de telemuncă. Aici, punerea în aplicare a prevederilor legate de telemuncă este condiţionată de asigurarea unor condiţii tehnice, pentru a putea desfăşura corespunzător activităţile. Avem, deci, câteva opţiuni", a precizat Violeta Alexandru, marţi, în cadrul şedinţei de Guvern.