Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) atrage atenția că adoptarea proiectului ”Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică” prin care ”se interzice pe o perioadă de doi ani înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație deținută” este o decizie care riscă să afecteze pe termen mediu și lung dezvoltarea pieței de capital, dar și întreg procesul de revenire și dezvoltare a economiei românești la nivel micro și macro.

Un proiect de lege care blochează dezvoltarea pieței de capital contravine intereselor economiei”, susține AAF, organizație profesională independentă, care consideră piața de capital drept unul dintre motoarele de bază ale dezvoltării economiei, oferind companiilor acces la finanțări durabile și populației soluții pentru investiții și economisire inteligentă

În opinia Asociației, adoptarea unui proiect de lege care oprește timp de doi ani listări la Bursă pentru companii de stat riscă să influențeze negativ percepția investitorilor despre piața de capital, dar mai ales încrederea acestora în economie și în viziunea statului român pe termen mediu și lung. În plus, măsura pare arbitrară, în condițiile în care Bursa de la București se află în plin proces de trecere la statutul de piață emergentă, transfer ce reprezintă o recunoaștere implicită a dezvoltării pieței de capital în ultimii 25 de ani.

”Proiectul de lege care interzice înstrăinarea participațiilor statului la companii vine în contradicție cu interesele economice imediate și pe termen lung atât ale statului cât și ale companiilor și populației. Piața de capital oferă companiilor acces la resurse financiare și degrevează statul de povara unor împrumuturi suplimentare necesare pentru a asigura dezvoltarea acestora. O piață de capital ofertantă din perspectiva numărului și diversității companiilor prezente poate fi mult mai interesantă pentru populație, mai ales în condițiile de acum când observăm o creștere a interesului pentru economisire și investire. O piață de capital atractivă, susținută de stat, prin listarea de pachete la companiile pe care le deține încurajează antreprenorii locali să se dezvolte folosind Bursa ca instrument de finanțare. Blocarea acestui proces evolutiv nu aduce beneficii reale niciunuia dintre actori – stat, companie, investitori”, a declarat Călin Meteș, membru în Consiliul Director al AAF.

Și Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) şi Asociaţia CFA Romania au reacționat într-un comunicat comun, susținând că niciun stat nu se poate dezvolta sustenabil fără o piaţă de capital puternică, lichidă şi diversificată.

"Listarea pachetelor minoritare în companiile de stat este şi trebuie să fie prioritară din trei motive: dezvoltarea pieţei de capital prin listarea de noi companii, creşterea performanţei acestor companii ca urmare a cerinţelor de guvernanţă corporativă şi venituri în plus la bugetul de stat. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, PLX 314/2020, care prevede interzicerea 'pentru o perioadă de doi ani a înstrăinării participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută' poate afecta dezvoltarea pieţei de capital din România şi nu ajută recuperarea economiei în acest an greu încercat de pandemia COVID-19, dar şi în următorii ani", spun cele două organizaţii.

Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) şi Asociaţia CFA România consideră că există riscul ca propunerea legislativă să se dovedească contraproductivă şi susţin că nu trebuie avansată fără studii de impact dezbătute public şi fără a avea în vedere consecinţele acesteia în întreaga economie.

Conform comunicatului, listarea unor participaţii minoritare în companiile de stat nu atinge în niciun fel "protejarea intereselor naţionale în activitatea economică", ci, dimpotrivă, oferă un cadru în care companiile respective să devină mai performante, să câştige o vizibilitate sporită pentru mediul de afaceri şi să contribuie la o creştere economică sustenabilă în România.

"În acelaşi timp, listările unor pachete minoritare aduc venituri imediate acţionarului principal, statul român, precum şi venituri constante sub forma dividendelor la nivelul participaţiilor deţinute în continuare. Mesajele statului român trebuie să fie unele încurajatoare pentru investitori, concentrate pe o comunicare constantă care să permită găsirea acelor momente oportune pentru iniţierea unor oferte publice. România are nevoie de instrumente de finanţare sigure, facile şi accesibile, astfel încât să poată să fie susţinută economia pe termen scurt şi mediu. Piaţa de capital în general şi Bursa de Valori Bucureşti în particular sunt instrumente cheie în acest demers. Toate ţările dezvoltate au pieţe de capital puternice", se menţionează în comunicat.

"Îngheţarea" pieţei de capital venită după "îngheţarea" economiei din cauza crizei COVID-19 generează o problemă de credibilitate asupra posibilităţii României de a continua să atragă investiţii străine directe, investiţii de capital şi resurse pentru finanţarea economiei.

Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) este organizația profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de plasament Colectiv (OPC) din România care reunește 19 societăți de administrare a investițiilor (SAI), administrează 84 de fonduri deschise de investiții (OPCVM) și 26 de fonduri de investiții alternative, 4 Societăți de Investiții Financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 4 bănci depozitare.

Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), înfiinţată în anul 2008, reuneşte în prezent peste 100 de membri activi, analişti şi manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, analiză financiară, investiţii, asigurări, piaţă de capital, comunicare financiară şi relaţii cu investitorii etc.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA România are 249 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst.