Comisia subliniază că normele comune ale UE în materie de TVA, convenite de toate statele membre în 1992, nu mai sunt de actualitate şi sunt prea restrictive. Prin noile norme prezentate joi, Comisia îşi îndeplineşte promisiunea de a acorda statelor membre o mai mare autonomie în materie de cote de TVA.

Totodată, Comisia a abordat şi problema întreprinderilor mai mici care sunt afectate de costurile disproporţionate de asigurare a conformităţii cu normele privind TVA. Întreprinderile care efectuează tranzacţii comerciale transfrontaliere se confruntă cu costuri de conformitate cu 11% mai mari faţă de cele care efectuează numai tranzacţii comerciale la nivel naţional, întreprinderile de dimensiuni mai mici fiind cele mai afectate. Prin urmare, Comisia propune să se permită mai multor întreprinderi să beneficieze de norme mai simple în materie de TVA, care deocamdată sunt disponibile numai pentru cele mai mici întreprinderi.

"În urmă cu trei luni, Comisia a propus revizuirea normelor UE privind TVA, demarând tranziţia către un regim definitiv în materie de TVA. Acest lucru înseamnă introducerea principiului perceperii TVA în ţara de destinaţie. Se prevede ca propunerile de astăzi în ceea ce priveşte cotele de TVA să intre în vigoare odată ce este introdus regimul definitiv", a declarat vicepreşedintele CE pentru moneda euro şi dialog social, Valdis Dombrovskis.

"Aceste propuneri vor oferi ţărilor UE o mai mare libertate de a aplica cote reduse de TVA pentru produse sau servicii specifice. În acelaşi timp, ele vor reduce birocraţia pentru întreprinderile mici care îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier, ajutându-le să se dezvolte şi să creeze locuri de muncă", a declarat, la rândul său, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici.

În prezent, statele membre pot aplica o cota redusă de până la 5% pentru două categorii distincte de produse din ţara lor. O serie de state membre aplică, de asemenea, derogări specifice pentru cote şi mai reduse. Conform propunerilor Comisiei, în afară de o cotă de TVA standard de minimum 15%, statele membre vor fi acum în măsură să instituie două cote reduse distincte, cuprinse între 5% şi cota standard aleasă de statul membru; o scutire de TVA (sau 'cota zero'); o cotă redusă stabilită între 0% şi cotele reduse.

De asemenea, actuala listă complexă de bunuri şi servicii cărora le pot fi aplicate cotele reduse ar fi eliminată şi înlocuită cu o nouă listă de produse (cum ar fi armele, băuturile alcoolice, jocurile de noroc şi tutunul), cărora li s-ar aplica întotdeauna cota standard de 15% sau o cotă superioară.

Pentru a proteja veniturile publice, statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că media ponderată a cotei de TVA este de cel puţin 12%. Noul regim înseamnă, de asemenea, că toate bunurile care beneficiază în prezent de cote diferite faţă de cota standard pot continua să beneficieze de acestea.

În ceea ce priveşte reducerea costurilor în materie de TVA pentru IMM-uri, în temeiul normelor actuale, statele membre pot scuti de TVA vânzările întreprinderilor mici, cu condiţia ca acestea să nu depăşească o anumită cifră de afaceri anuală, care variază de la o ţară la alta. În timp ce actualele praguri de scutire ar rămâne valabile, propunerile de astăzi ar introduce: un prag de venituri de două milioane euro la nivel de UE sub care întreprinderile mici ar beneficia de măsuri de simplificare, indiferent dacă au fost sau nu deja scutite de TVA; posibilitatea ca, în cazul tuturor întreprinderilor mici care se califică pentru scutirea de TVA, statele membre să le exonereze de obligaţiile referitoare la identificare, la facturare, la contabilitate sau la declaraţii; un prag al cifrei de afaceri de 100.000 euro, care le-ar permite întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în mai mult de un stat membru să beneficieze de scutirea de TVA.

Aceste propuneri legislative vor fi transmise în continuare Parlamentului European şi Comitetului Economic şi Social European pentru consultare şi Consiliului pentru adoptare. Modificările vor intra în vigoare numai atunci când va avea loc trecerea efectivă la regimul definitiv.

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieţei unice europene. TVA reprezintă o sursă majoră şi tot mai consistentă de venituri pentru UE, generând, în 2015, peste o mie de miliarde euro, adică 7 % din PIB-ul UE.