Prin noul regulament, plăţile din bugetul UE pot fi blocate pentru ţările în care încălcările constatate ale statului de drept compromit gestionarea fondurilor europene. În acelaşi timp, UE se asigură că beneficiarii finali nu vor fi afectaţi.

”Am reuşit. Acum este lege. Nicio declaraţie unilaterală nu poate schimba acest fapt. Regimul condiţionalităţii ne va permite să examinăm planurile suspecte de aplicare a fondurilor UE împotriva valorilor Uniunii”, a declarat co-raportorul Petri Sarvamaa (PPE, Finlanda), potrivit unui comunicat al PE.

Din partea Parlamentului, ne-am asigurat că toate aspectele necesare au fost incluse în regulament şi că textul rămâne intact. Aşteptăm ca CE, în calitate de gardian al tratatelor, să înceapă în mod independent punerea în aplicare a acestui regulament de la 1 ianuarie 2021. Europenii aşteaptă acest lucru”, a completat oficialul.

Polonia și Ungaria și-au folosit dreptul de veto asupra bugetului UE, respingând această condiție impusă de Comisia Europeană. Ulterior, liderii UE, reuniţi în cadrul unui summit, au adoptat un compromis privind statul de drept care să permită ridicarea veto-urilor ungar şi polonez asupra bugetului şi deblocarea planului de relansare post-Covid, a anunţat preşedintele Consiliul European, Charles Michel.

UE nu este o instituţie à la carte, unde vă puteţi păstra drepturile, dar nu vă îndepliniţi obligaţiile. Este o comunitate bazată pe valori comune pe care statele membre şi cetăţenii trebuie să le susţină. Mecanismul care leagă bugetul UE de respectarea statului de drept, adoptat astăzi, reprezintă o realizare majoră pentru Parlament. Parlamentul European s-a asigurat că sancţiunile bugetare în temeiul acestui regulament vizează în mod direct infractorii, şi nu beneficiarii finali. Studenţii, cercetătorii, întreprinderile şi ONG-urile nu vor fi afectaţi, pentru că am introdus o plasă de siguranţă pentru a-i proteja”, a precizat și co-raportorul Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spania).

După ce va stabili existenţa unei încălcări a statului de drept, Comisia Europeană va propune ca mecanismul de condiţionalitate să fie declanşat împotriva guvernului din stault membru respectiv. Ulterior, Comisia va propune fie să fie reduse, fie să fie îngheţate plăţile din bugetul UE către ţara respectivă.

Consiliul va avea apoi la dispoziţie o lună pentru a vota măsurile propuse (sau trei luni, în cazuri excepţionale), prin majoritate calificată.

Eurodeputaţii au reuşit să reducă la maxim - de la 12-13 luni la 7-9 luni - perioada în care instituţiile UE vor trebui să adopte măsuri împotriva unui stat membru, în cazul în care sunt identificate riscuri de încălcare a statului de drept.

Datorită Parlamentului, noua lege nu se aplică numai atunci când fondurile UE sunt utilizate în mod abuziv în mod direct, cum ar fi cazurile de corupţie sau fraudă. Aceasta se va aplica, de asemenea, încălcărilor sistemice ale valorilor fundamentale pe care toate statele membre trebuie să le respecte, cum ar fi democraţia sau independenţa sistemului judiciar, atunci când aceste încălcări afectează - sau riscă să afecteze - gestionarea fondurilor UE.

În cadrul negocierilor, eurodeputaţii au reuşit, de asemenea, să asigure o dispoziţie specifică care să clarifice posibilul domeniu de aplicare al încălcărilor statului de drept, enumerând exemple de cazuri, cum ar fi ameninţările la adresa independenţei sistemului judiciar, incapacitatea de a corecta deciziile arbitrare/ ilegale şi limitarea căilor de atac.

Pentru a se asigura că beneficiarii finali care depind de sprijinul UE - cum ar fi studenţii, fermierii sau ONG-urile - nu sunt sancţionaţi pentru acţiunile guvernelor lor, aceştia vor putea depune o plângere către Comisie prin intermediul unei platforme web, care îi va ajuta să se asigure că primesc sumele prevăzute. Comisia va putea, de asemenea, să efectueze o corecţie financiară prin reducerea următoarei tranşe a sprijinului UE pentru ţara în cauză.

Votat miercuri de Parlament, noul regulament se aplică tuturor fondurilor UE care fac obiectul gestiunii partajate începând cu 1 ianuarie 2021. De asemenea, Parlamentul va vota o rezoluţie cu recomandări adresate Consiliului şi Comisiei în vederea aplicării regulamentului privind condiţionalitatea.