Agenția de presă, citată de News.ro, prezintă principalele puncte ale acestui tratat ce stabileşte cadrul relaţiilor între cele două părţi începând de la 1 ianuarie.

Bunuri

Acordul garantează schimburi comerciale fără taxe vamale şi cote ”tuturor bunurilor care respectă reglementările de origine adecvate” - o prevedere fără precedent într-un acord comercial.

Acest acord fără precedent permite evitarea unei rupturi a lanţurilor de producţie şi evită impunerea unor taxe vamale de 10% în sectorul automobilelor, de 25% produselor procesate pe bază de peşte şi de 50% cărnii de vită, produselor lactate, cărnii de pasăre, porc, miel, cereale, zahăr şi produslor alimentare procesate.

Concurență

Regatul Unit şi Uniunea Europeană se angajează să respecte condiţii de concurenţă loială.

Regatul acceptă să nu-şi revizuiască în scădere legislaţia şi standardele sociale, de mediu şi în lupta împotriva modificărilor climatice europene aflate în vigoare la 31 decembrie 2020 şi să se adapteze la evoluţia acestora.

Acordul prevede posibilitatea aplicării unor măsuri unilaterale de reechilibrare - constând în taxe vamale -, în cazul unor divergenţe importante, atunci când acestea pot antrena o creştere a costului de producţie şi, astfel, un dezavantaj concurenţial.

Diferende

În cazul în care Regatul sau Uniunea nu respectă tratatul, un mecanism cu valoare constrângătoare de soluţionare a diferendelor - aşa cum există în majoritatea acordurilor comerciale - urmează să tranşeze litigiile.

În urma opoziţiei ferme a Londrei, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) nu va interveni în acest proces.

Un ”Consiliu Comun” va veghea ca acordul să fie aplicat şi interpretat în mod corect.

Pescuit

Acordul prevede să li se lase pescarilor europeni un acces în apele britanice într-o perioadă de tranziţie de cinci ani şi jumătate, până în iunie 2026.

În timpul acestei tranziţii, UE urmează să renunţe în mod treptat la 25% din captura sa, care se ridică la o valoare de aproximativ 650 de milioane de euro pe an.

În cazul în care Regatul Unit limitează accesul sau captura UE, Uniunea poate adopta măsuri de retorsiune şi impune taxe vamale produselor din pescuit sau altor bunuri britanice şi chiar să suspende o mare parte a acordului comercial, menţinând astfel intacte reglementările cu privire la concurenţa loială.

Transporturi

Tratatul garantează o conexiune aeriană, rutieră, feroviară şi maritimă continuă, însă într-un mod mai puţin avantajos decât dacă regatul ar fi rămas membru al pieţei unice.

Dispoziţii vizează să asigure faptul că între operatori are loc o concurenţă loială, ”pentru ca drepturile pasagerilor, muncitorilor şi siguranţa transporturilor să nu fie compromise”.

Programe

Regatul unit va continua să participe la anumite programe UE în perioada 2021-2027 - precum programul de cercetare şi inovaţie Horizon Europe -, cu condiţia ca el să contribuie la bugetul european.

Însă regatul părăseşte programul Erasmus de schimb de studenţi.

Cooperare judiciară

Acordul ”stabileşte un nou cadru” în domeniul cooperării poliţiste şi judiciare, ”mai ales în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere şi terorismului”.

Cele două părţi vor continua să împărtăşească ADN, amprente digitale şi informaţii despre pasageri şi să coopereze prin intermediul Europol.

Această cooperare va putea fi suspendată, în cazul în care regatul renunţă la aderarea sa la Convenţia europeană a drepturilor omului sau ”la aplicarea (convenţiei) la nivel naţional”.

Servicii financiare

Începând de la 1 ianuarie, Regatul nu va mai beneficia de principiile liberei circulaţii a persoanelor, liberei prestări de servicii şi de libertatea satabilirii pe teritoriul Uniunii.

Prestatarii britanici de servicii îşi vor pierde dreptul automat de a oferi servicii în întreaga Uniune şi vor fi nevoiţi să se stabilească în UE pentru a continua să-şi exercite activitatea.

Ei nu vor mai beneficia de abordarea ”ţării de origine” sau de conceptul de ”paşaport”, potrivit căruia autorizaţiile emise de către un stat membru în virtutea reglementărilor UE le permit un acces la întreaga piaţă unică a Uniunii.

Implementarea acordului

Acordul va fi implementat de către un Comitet mixt, din care fac parte cele două părţi.

Modalităţile relaţiei pot fi revizuite şi amendate din cinci în cinci ani.

O ieşire unilaterală din acord este necesar să fie anunţată cu un an înainte.

Textul integral al acordului poate fi consultat AICI.

Documentul a fost publicat numai în versiunea engleză, însă el va fi tradus în cele 23 de limbi oficiale ale UE în săptămânile viitoare.