Memorandumul va fi supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN in 22 octombrie 2015. 

Documentul prevede ca participarea CGN la capitalul social al societatii mixte va reprezenta cel putin 51%, iar participarea SNN nu va scadea sub 30%.

Totodata, investitorul chinez va prelua valoarea investitiei SNN in filiala sa EnergoNuclear SA (EN), printr-o fuziune prin absorbtie. Aproximativ in acelasi timp cu fuziunea, capitalul social al JVCo va fi majorat prin aport in numerar efectuat de CGN, imediat dupa data efectiva a fuziunii, in scopul de a restabili structura actionariatului JVCo existenta anterior fuziunii (49% detinere SNN si 51% detinere CGN). 

"Ulterior infiintarii JVCo, CGN si SNN se vor asigura ca SNN este in masura sa recupereze in intregime valoarea investitiei sale in EN. Partile au luat la cunostinta ca valoarea totala a investitiei SNN in EN este valoarea cea mai mare dintre valoarea capitalului social subscris si platit al EN la data de 31 decembrie 2014, respectiv 146.152.998 RON si valoarea de fuziune prin absorbtie a EN", se precizeaza in Memorandum. 

Proiectul Unitatilor 3 si 4 va fi realizat in cinci etape. In prima, va fi elaborat studiul de fezabilitate, va fi infiintata JVCo, se va realiza transferul investitiei SNN in EN catre JVCo, transferul de permise/autorizatii/licente ale SNN, aferente Proiectului, catre JVCo si evaluarea activelor existente ale SNN si ale Statului roman avand legatura cu Proiectul (inclusiv apa grea, combustibil nuclear etc.).

Etapa a doua presupune aportul in natura efectuat SNN si de statul roman la capitalul social al JVCo. 

In etapa a treia, se trece la exploatarea comerciala, urmand ca operarea si mentenanta proiectului sa fie efectuate de o companie specializata, capabila sa isi asume si sa fie responsabila pentru riscurile nucleare.

Faza a patra presupune dezafectarea care incepe la data inchiderii permanente a reactoarelor si se va derula in conformitate cu legea aplicabila.

Memorandumul prevede si opt situatii in care societatea mixta poate fi desfiintata

Strategia pentru dezvoltarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda pe baza tehnologiei CANDU 6 de catre SNN si un investitor privat a fost aprobata de Guvern la 31 iulie 2014.  In primavara acestui an, Andrei Gerea, ministrul Energiei, arata ca Acordul de investitii cu compania chineza pentru Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda ar putea fi gata pana la sfarsitul anului. 

Proiectul reactoarelor 3 si 4 era evaluat, in octombrie anul trecut, la 6,45 de miliarde de euro, insa studiul de fezabilitate in urma caruia s-a stabilit acest necesar de investitii va fi revizuit.