Consumatorii casnici isi pot alege singuri furnizorul de electricitate, drept care este in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2007, scrie Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) intr-un raspuns la o solicitare adresata de un locuitor din cartierul Azur al Impact care acuza se simte fortat de dezvoltator sa cumpere curent de la el.

“Prin H.G. 638/20 iunie 2007 s-a stabilit ca „incepand cu 1 iulie 2007 piata de energie electrica si de gaze naturale se deschid integral pentru toti consumatorii, drept urmare si consumatorii casnici si asimilati acestora pot beneficia de avantajul alegerii furnizorului de energie electrica”, noteaza ANRE.

Mai departe, autoritatea spune ca pentru acei consumatori sau beneficiari care din diverse cauze nu si-au ales ca furnizor un alt operator economic decat prestatorul, cum este cazul in discutie, exista o procedura speciala care se aplica.

Procedura in cauza este urmatoarea: pentru serviciul de distributie prestat de prestator (IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR) catre beneficiar sunt doua variante.

Prima: se aplica tariful de distributie aprobat prin decizie ANRE, pe baza solicitarii prestatorului si luarea in considerare a costurilor justificate ale serviciului respectiv.

ANRE precizeaza ca tariful de distributie acopera costurile justificate ale prestatorului, asociate realizarii in bune conditii a serviciului de distributie a energiei electrice.

A doua varianta: se incheie, cu fiecare dintre beneficiari, un contract pentru serviciul de distributie realizat de prestator.

Astfel, in cazul in care prestatorul detine licenta pentru distributia energiei electrice, se va incheia un contract conform Contractului – cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2004, cu modificarile ulterioare.

In cazul in care prestatorul nu detine licenta pentru distributia energiei electrice, se va incheia un contract conform Contractului – cadru pentru distributia energiei electrice de catre persoane juridice, altele decat cele titulare de licenta de distributie a energiei electrice, prezentat in anexa nr. 1 a Metodologiei.

ANRE mentioneaza ca, in baza  prevederilor legale, desfasurarea activitatii de distributie a energiei electrice se poate realiza fara obtinerea de la autoritate a unei licente in acest scop, daca puterea aprobata pentru utilizatorii retelei de distributie, altii decat detinatorul, totalizeaza sub 3 MW.

Pentru revinderea (furnizarea) energiei electrice de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR catre consumatorii alimentati din reteaua sa proprie de distributie:

a). se incheie contracte de furnizare a energiei electrice dupa modelul unuia din Contractele – cadru de furnizare a energiei electrice, la tarife reglementate, aprobate prin Decizia ANRE nr.57/1999, cu completarile si modificarile ulterioare, aplicabil categoriei de consumatori din care face parte beneficiarul;

b). pentru energia electrica activa revanduta se aplica pretul mediu lunar de cumparare, in conformitate cu prevederile Metodologiei, si nu unul dintre tarifele reglementate publicate in Monitorul Oficial, valabile pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor captivi.

Pretul mediu de cumparare al energiei electrice active se calculeaza prin impartirea contravalorii energiei electrice active cumparate de prestator (care include atat contravaloarea energiei electrice active, contravaloarea taxei de putere, daca este cazul, cat si a serviciilor aferente transmisiei energiei electrice ori alte taxe aferente energiei electrice active), la cantitatea de energie electrica activa cumparata.

ANRE mai scrie in raspuns ca in cazul in care locuitorul din cartierul Azur in cauza nu mai doreste ca IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR sa ii fie furnizor de energie electrica, pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un alt furnizor de energie electrica, se disting trei situatii.

Reteaua electrica de distributie a energiei electrice este proprietatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR si acesta este doar operator de distributie, caz in care se vor incheia:

a). contract pentru serviciul de distributie prestat de prestator  (in conformitate cu art.29 din Metodologie) pentru beneficiar;

b). contract de furnizare a energiei electrice dupa modelul unuia din Contractele – cadru de furnizare a energiei electrice, la tarife reglementate, aprobate prin Decizia presedintelui ANRE nr.57/1999, cu completarile si modificarile ulterioare, aplicabil categoriei de consumatori din care face parte beneficiarul.

ANRE mentioneaza ca in aceasta situatie, beneficiarul serviciului de distributie prestat de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR, va plati acestuia contravaloarea serviciului de distributie la un tarif aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, la  solicitarea prestatorului.

In cazul B, reteaua electrica de distributie a energiei electrice este transferata in proprietatea Enel Distributie Muntenia SA – operatorul principal de distributie a energiei electrice din zona in discutie.

Aici intervin insa mai mult aspecte de clarificat. In cazul cand furnizorul de energie electrica este Enel Energie Muntenia SA  se va incheia numai un contract de furnizare a energiei electrice de tipul Contractului – cadru de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Decizia ANRE nr.57/1999, cu modificarile ulterioare, aplicabil categoriei de consumatori din care faceti parte.

In cazul cand este ales un alt furnizor, se vor incheia un contract pentru serviciul de distributie, prestat de prestator (in conformitate cu art.29 din Metodologie) pentru beneficiar, cu Enel Distributie Muntenia si un contract de furnizare a energiei electrice dupa modelul unuia din Contractele– cadru de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Decizia ANRE nr.57/1999, cu modificarile ulterioare, aplicabil categoriei de consumatori din care face parte beneficiarul, incheiat cu furnizorul de energie electrica.

Transferul capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice de catre o persoana fizica/juridica se face in conformitate cu prevederile „Procedurii privind reglementarea conditiilor pentru transferul de capacitati energetice de distributie a energiei electrice”(Procedura), aprobata prin Ordinul ANRE. nr. 27/2007.

ANRE mai noteaza si ca racordarea directa a fiecarui imobil din Ansamblul Rezidential „AZUR” la reteaua electrica a operatorului principal de distributie a energiei electrice, este reglementata prin Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (Regulament) aprobat prin H.G. nr. 90/23.01.2008.

Contractul de furnizare a energiei electrice, se incheie in conformitate cu prevederile Regulamentului de Furnizare a Energiei Electrice si anume: pentru incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice este obligatorie depunerea mai multor documente de catre orice consumator casnic!

Este nevoie sa aveti actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezinta in original si se depune in copie).

In situatiile in care consumatorul nu poseda un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul poate percepe o garantie de la respectivul consumator sau poate incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limitata de timp, de cel mult un semestru.

Trebuie depusa si optiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (in original), plus cererea de incheiere a contractului (in original), actul de identitate al solicitantului (se prezinta in original si se depune in copie), avizul tehnic de racordare, dar si conventia de exploatare, daca este cazul.