Investiţia va conecta mai multe persoane la reţeaua de canalizare şi va asigura o calitate mai bună şi mai puţine scurgeri de ape reziduale. Prin această investiţie se va furniza apă potabilă care respectă standardele de calitate pentru aproximativ 234.000 de persoane.

"Această investiţie demonstrează angajamentul UE pentru creşterea standardelor de trai ale europenilor. Deşi prioritatea noastră este combaterea efectelor pandemiei, suntem angajaţi în îndeplinirea misiunii Fondului de Coeziune de reducere a disparităţilor dintre regiuni, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă", a declarat comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.

Ca urmare a acestui proiect, rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă va creşte de la 57,1% la 99,6% în 52 de comunităţi. În acelaşi timp, reţeaua de canalizare va fi extinsă cu 43,29%, pentru a deservi 100% din populaţia zonei. Proiectul ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea pierderilor de apă, va proteja biodiversitatea şi va crea 1.500 de locuri de muncă temporare în faza de implementare şi 72 de locuri de muncă permanente în faza operaţională.