Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul II 2015, in termeni nominali, 2.655 lei pe gospodarie si 997 lei pe persoana.

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in medie, de 2.314 lei lunar pe gospodarie (869 lei pe persoana) si au reprezentat 87,2% din nivelul veniturilor totale. 

Din veniturile totale, cele banesti au fost, in medie, de 2.311 lei lunar pe gospodarie (868 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 343 lei lunar pe gospodarie (129 lei pe persoana).

Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (53,9% din veniturile totale ale gospodariilor). 

La formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, cele din prestatii sociale (24,2%), din agricultura (3,2%), din activitati neagricole independente (2,2%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,6%).

O pondere importanta detin si veniturile in natura (12,9%), in principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (11,6%). 

Mediul de rezidenta influenteaza diferentele de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor dintre mediul urban si mediul rural. 

In ceea ce priveste cheltuielile totale, principalele destinatii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.). 

Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 1,2%). 

Mediul de rezidenta determina unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in T2 2015, in medie, 39,7% din consumul gospodariilor.