In prezent, Banca Nationala a Romaniei (BNR) are posibilitatea sa instituie administrarea speciala asupra unei banci cu probleme financiare sau sa aprobe preluarea de active cu asumarea de pasive de catre o alta banca apreciata ca avand o situatie financiara solida.

In baza noului cadru legal, daca se constata sau este previzibila o deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara a unei institutii de credit, daca banca inregistreaza o criza de lichiditate ce poate afecta interesele deponentilor sau altor creditori sau daca fondurile proprii ale acesteia nu depasesc 75% din nivelul minim al cerintelor de capital, Banca Nationala a Romaniei va dispune transferul total sau partial de active si pasive inclusiv catre o banca-punte.

Banca-punte va fi unul dintre cele trei instrumente pe care banca centrala le va putea aplica in cazul in care o institutie de credit amenintata de faliment va fi considerata ca avand un risc sistemic, adica o eventuala caderea institutiei de credit va afecta semnificativ si alte banci. Inainte de constituirea bancii-punte, BNR are optiunea de a aproba preluarea de active cu asumarea de active sau introducerea Fondului de Garantare a Depozitelor in actionariatul bancii falimentare, concomitent cu suspendarea dreptului de vot al celorlalti actionari.

Procedura a fost convenita de Guvern cu Fondul Monetar International in toamna anului trecut.

"De principiu, instrumentul banca-punte (bridge-bank) consta in crearea unei institutii de credit temporare, autorizate si supravegheate de banca centrala, la care sa fie realizat transferul de active si pasive de la o institutie de credit ce face obiectul unei masuri de stabilizare, pentru asigurarea continuitatii serviciilor bancare si a premiselor vanzarii bancii-punte sau a activelor si pasivelor acesteia catre un investitor privat eligibil", se arata in ordonanta aprobata de Guvern.

Pot fi transferate pasivele institutiei de credit, cu exceptia capitalurilor proprii si a imprumuturilor subordonate, precum si activele acesteia, cu exceptia activelor de natura imobilizarilor corporale care, in opinia BNR, nu sunt necesare pentru desfasurarea activitatii bancii-punte.

Banca-punte va functiona cu avizul BNR pe o durata de pana la doi ani, cu posibilitatea prelungirii in cazul in care riscul unei amenintari fata de stabilitatea financiara vor persista sau negocierile cu investitorul care va achizitiona aceste active si pasive nu vor fi incheiate in termen.

Activele si pasivele vor fi preluate de banca-puncte cu scopul unei vanzari ulterioare catre un investitor privat, pe baza celei mai avantajoase oferte, iar sumele rezultate vor fi folosite pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creantelor. In ordinea de distribuirie a sumelor obtinute din vanzare, prioritare vor fi insa restituirea eventualelor imprumuturi de la Guvern si, pe pozitia urmatoare, refacerea resurselor schemei de garantare.

Denumirea bancii-punte se constituie din denumirea institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active si pasive, urmata de initialele "BP - S.A.", iar sediul social este la aceeasi adresa cu cea a institutiei de credit de la care este efectuat transferul, se arata in document.

In situatii exceptionale in care resursele financiare sunt insuficiente pentru finantarea masurilor de stabilizare hotarate de BNR, Guvernul va pune la dispozitia Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar sumele necesare sub forma de imprumut din varsaminte din privatizare inregistrate la Trezorerie. Daca aceste varsaminte sunt insuficiente, Ministerul Finantelor poate lansa imprumuturi de stat de tipul obligatiunilor de stat dedicate.