Veniturile bugetului general consolidat, 132,8 miliarde lei, reprezentand 19% din PIB, au fost cu 9,9% mai mari in termeni nominali fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar ca pondere in PIB cu 0,9 puncte procentuale. 

S-au inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada a anului precedent la incasarile din TVA (15,5%), impozitul pe venit (13,3%), impozit pe profit (10,7%), venituri nefiscale (18,1%) si accize (6,9%). 

Incasarile din contributii de asigurari sociale au scazut doar cu 1,5% fata de 2014, fiind influentate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contributiilor angajatorilor, cat si de cresterea pe anul 2015 cu 0,5 pp a cotei de contributie catre pilonul II de pensii. 

La nivelul administratiilor locale, s-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la impozite si taxe pe proprietate cu 3,3%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 6,5% si venituri nefiscale cu 1,7%. 

Cheltuielile bugetului general consolidat, 125,4 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 2,9% fata de aceeasi perioada din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,4 pp ca pondere in PIB. 

In structura, pe principalele titluri de cheltuieli s-au inregistrat reduceri in cazul cheltuielilor cu bunuri si servicii ( 0,9%). O reducere semnificativa s-a inregistrat in cazul cheltuielilor cu dobanzile (8,1%) ca urmare a sezonalitatii platilor si a scaderii randamentelor la titlurile de stat.  In paralel, se remarca o crestere semnificativa, cu 33,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile. 

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 12,5 miliarde lei, respectiv 1,8% din PIB , in termeni nominali cu 6% mai mari fata de acceasi perioada a anului precedent, transmite Agerpres.