”În perioada ianuarie – mai 2020, datoria externă totală a crescut cu 5,023 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 77,63 miliarde euro la 31 mai 2020 (70% din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,4% faţă de 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33,266 miliarde euro (30% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,2% faţă de 31 decembrie 2019”, arată datele BNR.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,8% în perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu 18,6% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2020 a fost de 5,8 luni, în comparaţie cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2020 a fost de 79,3%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.

În perioada ianuarie-mai, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2,881 miliarde euro, comparativ cu 3,414 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 379 milioane euro, balanţa veniturilor primare a adus o contribuţie pozitivă de 513 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 562 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat valoarea netă negativă de 338 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2,059 miliarde euro în perioada ianuarie – mai 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă negativă de 72 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 266 milioane euro.