"În perioada ianuarie – septembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 7,441 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 83,618 miliarde euro la 30 septembrie 2020 (71,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 12,5% faţă de 31 decembrie 2019; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2020 nivelul de 33,606 miliarde euro (28,7% din totalul datoriei externe), în scădere cu 5,2% faţă de 31 decembrie 2019", arată BNR.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7% în perioada ianuarie – septembrie 2020, comparativ cu 19,3% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2020 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2020 a fost de 71,7%, comparativ cu 68,8% la 31 decembrie 2019.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,94 miliarde euro (comparativ cu 4,471 miliarde euro în perioada ianuarie – septembrie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2,838 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 898 milioane euro.

În perioada ianuarie-septembrie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,737 miliarde euro, comparativ cu 7,942 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,165 miliarde euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 392 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a redus deficitul cu 401 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 577 milioane euro.