”Municipiul Bucureşti şi Apa Nova, o companie Veolia, au semnat actul adiţional care prevede prelungirea Contractului de Concesiune cu 12 ani, până în anul 2037. Astfel, Municipiul Bucureşti şi Apa Nova continuă parteneriatul în scopul asigurării utilităţilor de apă şi canalizare în condiţii de înaltă calitate şi maximă siguranţă pentru cei peste 2.200.000 de bucureşteni. Prin extinderea contractului, Municipiul Bucureşti, prin Apa Nova, va asigura fonduri în valoare de 367,9 milioane de euro, pentru implementarea unui program multianual de lucrări strategice în valoare de 230,9 milioane de euro pe durata următorilor 11 ani, dar şi costuri suplimentare în valoare de 137 milioane euro direcţionate către infrastructura de apă şi canalizare”, a anunţat luni Apa Nova.

Compana precizează că acest program investiţional le va garanta bucureştenilor actualul tarif la serviciile de apă şi canalizare, pe toată durata acestor ani, aceasta fiind unul dintre cele mai mici preţuri din România (locul 43 din 45 în topul tarifelor principalilor operatori din România).

Prin noul program de investiţii obligatorii agreat de către Apa Nova şi Municipiul Bucureşti, suplimentar faţă de obligaţiile asumate până acum de concesionar, se urmăresc patru axe strategice, şi anume: reducerea riscului de inundaţii în zonele centrale şi depresionare prin extinderea reţelei de canalizare pluviale şi menajere, dar şi prin creşterea capacităţii de transport a reţelei existente în caz de evenimente pluviometrice; adaptarea infrastructurii de apă la nevoile actuale şi la dezvoltarea urbană prin extinderea sistemului de distribuţie a apei în Bucureşti şi în zonele limitrofe, extinderea reţelelor de apă şi canalizare conform planului de dezvoltare urbană, creşterea siguranţei sistemului de alimentare cu apă în caz de situaţii de urgenţă.

"Apa Nova este liderul operatorilor de apă şi canalizare, îndeplinind toate obligaţiile prevăzute de cele 23 de Nivele de Servicii stipulate în Contractul de Concesiune. În cei peste 20 de ani de când suntem responsabili de sistemul de apă şi canalizare, am asigurat zi de zi apă potabilă pentru peste 2 milioane de locuitori ai capitalei, prin sistemul de management eficient am evitat irosirea a peste 650 milioane mc de apă, numărul de branşamente aproape s-a dublat, au fost instalate peste 39.000 de contoare inteligente am conectat peste 700 de km de noi conducte şi avem zero întreruperi de alimentare cu apă mai mari de 24 de ore, am redus permanent impactul activităţilor noastre asupra mediului diminuând constant amprenta de carbon. Prin cei peste 1.800 de angajaţi, am asigurat expertiza şi suportul financiar necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor cu privire la modernizarea şi retehnologizarea sistemului de producţie şi distribuţie a apei potabile, a sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate. Continuarea investiţiilor prin alocarea de fonduri proprii de 367,9 milioane de euro reiteram angajamentul de a răspunde prompt la orice solicitare a autorităţilor pentru asigurarea serviciilor esenţiale la standarde europene”, a declarat Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova.

În 2000, Apa Nova a semnat cu Municipiul Bucureşti contractul de concesiune prin care şi-a asumat responsabilitatea gestionării sistemului de apă şi canalizare, tratarea şi distribuţia apei către consumatori, evacuarea apelor uzate şi a apelor meteorice.

Apa Nova a anunţat că a investit peste 530 de milioane de euro până în prezent şi are 1.800 de angajaţi.