Proiectul prevede aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (25 de obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km)".

Finanţarea investiţiei se va realiza din alocaţii de la bugetul local şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie, fonduri nerambursabile în măsura contractării cererii de finanţare.

"Realizarea proiectului (...) tratează etapa a doua de modernizare a reţelei de transport a agentului termic şi presupune redimensionarea hidraulică a reţelei de transport a apei fierbinţi şi înlocuirea conductelor clasice din oţel existente cu conducte noi din oţel, în soluţie preizolată. (...) Obiectivul general al proiectului urmăreşte modernizarea, optimizarea şi reabilitarea a 105,969 km traseu de transport al agentului termic, respectiv 211,94 km de conducte ale reţelei de transport din Municipiul Bucureşti", se explică în expunerea de motive a proiectului.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.181.601.316,97 de lei cu TVA, dintre care 953.589.532,15 de lei cu TVA reprezintă cheltuielile pentru construcţii-montaj.

Pentru finanţarea lucrărilor de realizare a investiţiei se urmăreşte depunerea cererii de finanţare şi încheierea unui contract pentru obţinerea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, relevă expunerea de motive.

Potrivit acesteia, obiectivele specifice ale investiţiei sunt: reducerea poluării aerului, a pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport şi distribuţie a agentului termic, reducerea nivelului emisiilor de CO2, conformarea cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale privind domeniul energetic şi al protecţiei mediului, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile, în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici.

Conform raportului de specialitate, durata estimată de execuţie pentru reabilitarea celor 25 de loturi este 2019 - 2023. Unul dintre indicatorii stabiliţi prin proiect prevede că pierderile de energie înregistrate pe reţele de transport al agentului termic vor fi reduse la 22,4% din totalul cantităţii de căldură livrate întreg sistemului de termoficare.

Într-o anexă a proiectului se menţionează că economia minimă, ca efect al reabilitării, la finalul proiectului, va fi de peste 67 de milioane de lei pe an. Potrivit sursei citate, pierderea de căldură era de 306.670,64 Gcal în 2017, iar după reabilitare va fi de 39.266,22 Gcal în 2023. Pierderea de agent termic în 2017 era de 3.422.159 mc, iar în 2023 urmează să fie de 62.630 mc.