Anterior, INS a anuntat ca produsul intern brut in primul trimestru al acestui an a crescut, in termeni reali, cu 0,5% comparativ cu trimestrul IV din 2012, iar fata de primele trei luni ale anului trecut s-a majorat cu 2,1% pe seria bruta.

Datele prezentate de INS indica, totusi perspective incerte ale evolutiei economice, intrucat atat agricultua, pe partea de formare, cat si consumul individual, pe parte de utilizare, au avut contributii negative la cresterea PIB pe primul trimestru, iar determinante pe partea de utilizare raman exporturile.

In aceste conditii, cresterea economica apare ca fiind strict legata de evolutia internationala, in principal a economiilor din UE, principalul partener comercial.

INS noteaza ca din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat exportului net (cu o contributie de +3,0%), consecinta a cresterii cu 3,9% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu reducerea volumulului importurilor de bunuri si servicii cu 1,7%.

Ca urmare a scaderii volumului cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei si al formarii brute de capital fix (cu 0,3% si, respectiv, 0,7%) aceste componente de cheltuieli au avut o contributie negativa la cresterea PIB, de -0,2% si, respectiv de -0,1%.

La cresterea PIB, in trimestrul I 2013 fata de trimestrul I 2012, au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia agriculturii, silviculturii si pescuitului care a avut o contributie negativa (-0,3%).

Majoritatea analizelor privind cresterea economica pentru acest an mizeaza pe o revenire a agriculturii, dupa anul agricol 2012 foarte slab.

Contributii mai importante la cresterea PIB au avut industria (+0,7%), cu o pondere de 28,8% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 2,6%, comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+0,4%), cu o pondere de 12,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s-a majorat cu 3,2% si activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+0,4%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (5,3%), dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (6,8%).