Grupul financiar Banca Transilvania a raportat un rezultat net de 303,94 milioane lei, mai mic cu 40,11%, şi venituri nete din dobânzi de 737,7 milioane lei, în scădere cu 2%.

Subsidiarele şi participaţiile de capital au contribuit cu aproximativ 43 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT. Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 54,47% calculat cu un impact anualizat al contribuţiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie.

„Am început anul în forţă, dar după primele două luni am început ajustarea rapidă la noua realitate şi ne-am focusat total pe suportul clienţilor, economiei, autorităţilor şi comunităţilor. Echipa BTa contribuit cu brio la cea mai mare infrastructură de plăţi şi de credit din România chiarşi în aceste condiţii adverse. Avem o amprentă semnificativă atât în piaţa de retail, cât şi în piaţa IMM şi ne asumăm rolul de susţinere a economiei. Banca este bine pregătită financiar şi ca organizare internă pentru a ne susţine clienţii şi comunitatea. Rezultatele din primul trimestru nu fac decât să arate încă o dată acest lucru”, declară Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Banca a acordat în primul trimestru aproape 16.000 de credite cu dobândă fixă pentru persoanele fizice. Soldul creditelor imobiliare/ipotecare este de 12,2 miliarde de lei, iar al creditelor IMM, aproximativ 16,6 miliarde lei. Banca a ajuns la 4,1 milioane de carduri în portofoliu, dintre care aproape 530.000 sunt carduri de credit. Banca are peste 2,9 milioane de clienţi retail, 310.000 de clienţi IMM & Micro şi peste 10.000 de clienţi corporate (activi).

Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,1% la 31 martie 2020. Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform standardelor EBA este de 104%. În cazul în care sunt considerate şi garanţiile, rata de acoperire este de 128%. Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2020 este de 18,17%, iar dacă includem profitul, aceasta este de 18,70%.

De asemenea, Banca Transilvania estimează un profit brut de 608 milioane lei în acest an, la venituri operaţionale de 3,4 miliarde lei, şi şi-a planificat investiţii de 323 milioane lei.

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru 2020 au fost aprobate miercuri în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

În ceea ce priveşte planul de investiţii al Băncii Transilvania, în sucursale şi clădiri se vor investi 48 milioane lei, în partea de IT şi carduri - 183 milioane lei, în iniţiative digitale: 33 milioane lei, în cash processing center: 31 milioane lei, iar în securitate fizică 10 milioane lei.

De asemenea, Banca Transilvania va distribui acţionarilor dividende de 600 milioane lei din profitul net realizat anul trecut.

"Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale şi alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende", au decis acţionarii.

A fost totodată aprobată data de 16 octombrie 2020 pentru plata dividendelor. Iniţial, data propusă pentru plata dividendelor era 22 iunie 2020.

Acţionarii au aprobat şi majorarea capitalului social cu suma de 521,6 milioane lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acţiuni cu valoare nominală de 1 leu/acţiune, precum şi stabilirea unui preţ în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie în vederea stabilirii unui preţ superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor.

Acţionarii au mai luat act de demararea demersurilor de achiziţie a unei participaţii în capitalul social al OCN Microinvest SRL.

Banca Transilvania are o capitalizare de 10,51 miliarde lei. Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la finalul primului trimestru la 96,6 miliarde lei, iar creditele au crescut până la 41,12 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns la 78,45 miliarde lei: dintre acestea, 54,72 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice, iar 23,73 miliarde lei, depozitele companiilor.