"Profitul net al Băncii Transilvania este de 436,07 milioane lei, ca rezultat al eficientizării şi consolidării businessului. În ceea ce priveşte eficienţa operaţională, aceasta se păstrează la nivel confortabil în Banca Transilvania, aceasta fiind de 47%, calculat cu un impact anualizat al contribuţiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie", se spune în comunicatul băncii.

La 31 martie 2019, activele Băncii Transilvania au ajuns la 75,9 miliarde lei, iar creditele au crescut până la 37,04 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns la 62,7 miliarde lei, din care 43,45 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor persoane fizice, iar 19,24 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.

Banca menţionează că, începând cu anul financiar 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care reglementează modul de calcul al taxei pe active pentru instituţiile bancare.

"În conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară IFRIC 21 'Taxe', banca poate recunoaşte cheltuiala cu taxa pe active aferente anului 2019 numai pe 31 decembrie 2019 deoarece aceasta depinde de valoarea activelor financiare nete de la 31 decembrie 2019. Plăţile efectuate pe parcursul anului 2019 pentru taxa pe active vor fi considerate plăţi în avans până la 31 decembrie 2019, când se va recunoaşte taxa pe active finală pentru anul financiar 2019. Cu toate acestea, Banca Transilvania a estimat o taxă pe active de 136 milioane lei aferentă anului financiar 2019", se arată în comunicat.

Potrivit acestei estimări, luând în considerare un calcul proporţional, dacă banca ar înregistra efectul acestei taxe pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2019, profitul net la 31 martie 2019 ar coborî la 407,51 milioane lei.

"Ne-am concentrat pe finalizarea cât mai rapidă şi eficientă a integrării Bancpost în Banca Transilvania tocmai pentru a ne focusa pe business şi pe susţinerea economiei şi a antreprenorilor români. Planul nostru a funcţionat foarte bine şi am avut un prim trimestru de creştere solidă a creditării şi a numărului de tranzacţii pe care le-am efectuat pentru clienţii noştri. 42.000 de împrumuturi pentru companii şi persoane fizice au fost acordate de BT în primul trimestru al acestui an. În ceea ce priveşte tranzacţiile, în februarie am atins un maxim istoric de peste 3 milioane/zi", a declara Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Conform comunicatului de presă, în primele trei luni din acest an banca a acordat persoanelor fizice 18.000 de credite cu dobândă fixă. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 11 miliarde de lei. Portofoliul creditelor IMM (conform definiţiei europene a IMMurilor) este de 16 miliarde lei. BT are în portofoliu 3,8 milioane de carduri, ceea ce înseamnă 21% cota de piaţă în ceea ce priveşte cardurile emise în România.

De asemenea, în document se precizează că la Adunarea Generală a Acţionarilor BT, care a avut loc în 24 aprilie, acţionarii au aprobat propunerea Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania privind distribuirea profitului pe anul 2018 prin acordarea unui dividend brut de 0,17 lei/acţiune. Aceasta are la bază rezultatele pozitive ale Băncii Transilvania, precum şi surplusul de capital BT. Totodată, acţionarii au aprobat majorarea capitalului social cu suma de aproximativ 400,8 milioane lei prin emisiunea a tot atâtea acţiuni gratuite.

Banca Transilvania are 63,7% capital românesc şi peste 30.000 de acţionari români persoane fizice.