Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, schema de ajutor a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, iar sprijinul public va lua forma subvenţiilor directe.

Peste 1.000 de producători de vin ar urma să beneficieze de această schemă de ajutor.

Obiectivul schemei de ajutor este să răspundă nevoilor de lichiditate ale viticultorilor afectaţi şi să le permită să îşi continue activităţile şi să păstreze locurile de muncă în timpul şi după pandemie.

Comisia a constatat că măsura este conformă cu condiţiile care prevăd, în Cadrul temporar, în special că: subvenţiile directe nu vor depăşi 100.000 de euro per societate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol primar şi că schema se va aplica până la 31 decembrie 2020.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în Cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.