"Raportandu-ne la evolutia PIB din Romania, constatam ca arieratele nerecuperabile au crescut, de la instaurarea crizei economice (anul 2008) si pana la 31 decembrie 2014 cu aproximativ 75%, de la 5,3% din PIB la 31 decembrie 2008, pana la 9,3% din PIB la 31 decembrie 2014", arata Curtea.  

La 31 decembrie 2014, ANAF inregistra obligatii fiscale neincasate de la agenti economici de aproximativ 11,8% din PIB, iar dintre acestea arieratele recuperabile reprezinta 2,5% din PIB.  

Raportat la evolutia economiei romanesti, arieratele totale ale contribuabililor persoane juridice au fost in 2014 in valoare de 11,8% din PIB, la un nivel aproximativ constant fata de anii 2010 - 2013, insa cu circa 4% din PIB mai mult decat in 2008 (anul aparitiei crizei economice in Romania).  

Din analiza categoriilor de obligatii fiscale si a bugetelor afectate de neincasarea tuturor veniturilor fiscale se constata ca 73% din totalul arieratelor reprezinta sume cuvenite bugetului de stat (59,938 miliarde lei), 20% sunt sume cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat (16,079 miliarde de lei), 5% - sume cuvenite bugetului asigurarilor de sanatate (4,309 miliarde de lei), iar arieratele inregistrate la bugetul asigurarilor pentru somaj (1,208 miliarde de lei) reprezinta 2% din total.

82,3% dintre arieratele persoanelor juridice din evidentele ANAF provin de la contribuabili cu capital privat, iar dintre acestea o pondere semnificativa o reprezinta arieratele nerecuperabile, adica echivalentul a 63,6% din totalul arieratelor persoanelor juridice din Romania (de regula, arierate ale unor firme private aflate in insolventa, faliment sau insolvabilitate).  

17,8% dintre creantele fiscale ale ANAF (arierate de la persoane juridice) sunt de la agenti economici cu capital de stat (aproximativ 14 miliarde de lei). Dintre acestea, doar 2,4 miliarde lei reprezinta arierate recuperabile, iar circa 11,6 miliarde intra in categoria nerecuperabile.  

Daca in ceea ce priveste societatile cu capital de stat se poate considera ca executarea silita este in masura sa aduca prejudicii intereselor si patrimoniului public prin valorificarea la licitatie publica a activelor (de regula, la preturi mai mici decat preturile de piata), aceste motive nu pot fi invocate in cazul celor mai multi debitori ai bugetului general consolidat, adica agentii economici cu capital privat.  

Arieratele recuperabile ale persoanelor juridice reprezentau la 31 decembrie 2014 aproximativ 17 miliarde lei (21,6% din totalul arieratelor persoanelor juridice).