Tinerii trebuie sa se inregistreze la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul, in maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoana in cautarea unui loc de munca. 

Indemnizatia de somaj se acorda dupa 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioada in care absolventul beneficiaza de servicii gratuite in vederea angajarii (informare si consiliere profesionala, medierea muncii, formare profesionala). 

Actele necesare pentru inregistrarea sunt: actul de identitate in original si copie, actele de studii si de calificare sau adeverinta din care sa rezulte data absolvirii, in original si copie, adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale.