Propunerile prezentate răspund eforturilor depuse de statele membre pentru a găsi soluţii permanente şi durabile care să asigure o contribuţie corectă la veniturile fiscale din partea companiilor care îşi desfăşoară activitatea în mediul online.

Prima iniţiativă urmăreşte să facă o reformă a normelor în materie de impozit pe profit, astfel încât profiturile să fie înregistrate şi impozitate acolo unde companiile au o interacţiune semnificativă cu utilizatorii prin canalele digitale. Cea de-a doua propunere răspunde apelurilor primite din partea mai multor state membre în ceea ce priveşte instituirea unui impozit intermediar care să acopere principalele activităţi digitale care, în prezent, nu sunt deloc impozitate în UE.

"Normele noastre care datează de dinainte de apariţia internetului nu permit statelor membre să impoziteze companiile din domeniul digital care îşi desfăşoară activitatea în Europa atunci când acestea nu sunt prezente fizic aici sau când prezenţa lor fizică este neglijabilă. Această situaţie este ca o gaură neagră tot mai mare pentru statele membre, întrucât baza fiscală se deteriorează. Toate acestea sunt motivele pentru care propunem astăzi un nou standard juridic, dar şi un impozit intermediar pe activităţile digitale", a declarat comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, Pierre Moscovici.

Se va considera că o platformă digitală are o "prezenţă digitală" impozabilă sau un sediu permanent virtual într-un stat membru dacă îndeplineşte unul dintre următoarele criterii: veniturile anuale ale companiei într-un stat membru depăşesc pragul de 7 milioane de euro; compania are peste 100.000 de utilizatori într-un stat membru într-un an fiscal; de asemenea, într-un an fiscal, se încheie peste 3.000 de contracte comerciale de servicii digitale între compania respectivă şi utilizatorii comerciali.

În ceea ce priveşte impozitul intermediar pe anumite venituri provenite din activităţi digitale, acesta se va aplica veniturilor obţinute din activităţi în cazul cărora utilizatorii joacă un rol major în crearea de valoare şi care sunt cel mai greu de reglementat prin normele fiscale actuale, cum ar fi veniturile obţinute din vânzarea de spaţiu publicitar online, activităţi de intermediere digitală care permit utilizatorilor să interacţioneze cu alţi utilizatori şi care pot mijloci vânzarea de bunuri şi servicii între aceştia, precum şi vânzarea de date generate pe baza informaţiilor furnizate de utilizatori.

Veniturile fiscale vor fi colectate de statele membre în care sunt situaţi utilizatorii şi se vor aplica numai companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial şi de 50 de milioane de euro la nivelul UE. În acest mod se poate asigura că întreprinderile mai mici nou înfiinţate şi în curs de extindere rămân scutite de aceasta sarcină. Dacă impozitul se va aplica la o cotă de 3%, se estimează că statele membre ar putea obţine venituri anuale de cinci miliarde de euro.

Propunerile legislative vor fi înaintate Consiliului spre adoptare şi Parlamentului European spre consultare. În acelaşi timp, UE va continua să participe în mod activ la discuţiile purtate la nivel mondial pe tema impozitării economiei digitale în cadrul G20/OCDE şi să insiste asupra adoptării unor soluţii internaţionale ambiţioase.