Datorită unui dialog facilitat de Comisia Europeană, Alibaba, Amazon, eBay şi Rakuten s-au angajat să răspundă la notificările privind produsele periculoase primite din partea autorităţilor statelor membre în termen de două zile lucrătoare şi la cele transmise de clienţi în termen de cinci zile lucrătoare.

"În UE, din ce în ce mai mulţi cetăţeni fac cumpărături on-line. Comerţul electronic a deschis noi posibilităţi pentru consumatori, oferindu-le o gamă mai largă de produse, la preţuri mai mici. Atunci când cumpără pe internet, consumatorii ar trebui să beneficieze de aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi atunci când cumpără de la un magazin. Salut încheierea acestui acord privind siguranţa produselor, deoarece va îmbunătăţi şi mai mult siguranţa consumatorilor. Fac apel, de asemenea, şi la alte pieţe on-line să se alăture acestei iniţiative, astfel încât internetul să devină un loc mai sigur pentru consumatorii din UE", a declarat Věra Jourová, comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen.

Potrivit datelor Eurostat din 2016, în UE vânzările on-line au reprezentat 20% din vânzările totale. Totodată, din ce în ce mai multe produse periculoase notificate în cadrul sistemului de alertă rapidă sunt vândute on-line. Acest lucru demonstrează necesitatea ca toate pieţele on-line să îşi intensifice eforturile vizând retragerea produselor periculoase.

Directiva UE privind comerţul electronic introduce proceduri privind notificarea și retragerea conţinutului on-line problematic, dar nu le reglementează în detaliu. Luni, aceste patru mari pieţe on-line au convenit asupra unei serii de angajamente menite să asigure o bună protecţie a consumatorilor din UE.

Alibaba, Amazon, eBay şi Rakuten se angajează să ia următoarele măsuri: să reacţioneze în termen de două zile lucrătoare la notificările adresate de autorităţi punctelor de contact ale companiilor pentru a elimina listele cu produse nesigure (companiile în cauză urmează să monitorizeze situaţia şi să informeze autorităţile cu privire la acţiunile întreprinse), să le ofere clienţilor proceduri clare privind notificarea listelor cu produse nesigure (aceste notificări sunt tratate rapid şi primesc un răspuns adecvat în termen de cinci zile lucrătoare).

De asemenea, firmele vor consulta informaţiile privind produsele rechemate/periculoase disponibile în sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele nealimentare periculoase, precum şi din alte surse şi vor lua măsurile necesare în ceea ce priveşte produsele respective, atunci când acestea pot fi identificate. Vor fi create puncte unice de contact specifice destinate autorităţilor din statele membre ale UE pentru notificările cu privire la produsele periculoase şi pentru facilitarea comunicării pe probleme de siguranţă a produselor, vor fi luate măsuri menite să prevină reapariţia listelor de produse periculoase deja retrase şi vor fi furnizate informaţii şi stagii de formare pentru vânzători cu privire la conformitatea cu legislaţia UE privind siguranţa produselor, să-i oblige să respecte legea şi să le pună la dispoziţie linkul către lista cu legislaţia UE privind siguranţa produselor.

La fiecare şase luni, pieţele on-line şi Comisia Europeană vor evalua progresele înregistrate cu privire la aceste angajamente, prin publicarea unui raport. De asemenea, Comisia Europeană încurajează şi alte pieţe on-line să urmeze exemplul acestor patru societăţi şi să adere la iniţiativă, contribuind astfel la îmbunătăţirea siguranţei produselor on-line pentru consumatorii din UE.