El a precizat că marţi, pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget, finanţe de la Senat se află un subiect privind fondul suveran, care va fi însă respins.

"Azi, la Comisia de buget finanţe de la Senat avem acest subiect pe ordinea de zi, dar se va respinge, pentru că este normal să fie respins, Curtea Constituţională s-a exprimat. La Guvern avem în lucru un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care legiferează cadrul general pentru a înfiinţa astfel de instrumente financiare. Dacă avem toate avizele intrăm cu el în şedinţa de Guvern.(...) Până acum n-a semnat domnul Anton Anton", a explicat Teodorovici, citat de Agerpres.

Acesta a subliniat că sunt discuţii cu ministrul Energiei legate de companii, de regulile care se aplică în acest cadru general, pe tot ce înseamnă viitoare fonduri de investiţii, dar "nu este o chestiune, să spunem aşa, care nu poate fi de netrecut".

De asemenea, Eugen Teodorovici a menţionat că Ministerul Justiţiei a primit proiectul "s-a exprimat că este favorabil un astfel de proiect", dar procedural trebuie să aibă întâi avizul de la Energie şi apoi de la Justiţie.

Întrebat ce se va întâmpla dacă ministrul Energiei nu îşi dă acordul, Teodorovici a răspuns: "Aş vrea să mă bazez pe puterea mea de convingere şi în cazul domnului Anton Anton".

Ministerul Finanţelor Publice a lansat la finele lunii septembrie în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care creează cadrul legal general pe care o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

Proiectul de act normativ reglementează: scopul, forma legală, capitalul social, strategia şi guvernanţa fondului suveran de dezvoltare şi investiţii.

Potrivit ministerului de resort, scopul fondului suveran de dezvoltare şi investiţii este atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public - private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Forma legală a fondului va fi acea de persoană juridică română ale cărei condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre de Guvern, care se înfiinţează şi funcţionează ca societate pe acţiuni şi care este deţinut în întregime, în mod direct, pe toată durata de funcţionare de către Statul român.

În ceea ce priveşte capitalul social al fondului, acesta va fi format din aport în numerar, precum şi din aport în natură. Aportul în natură se stabileşte prin hotărâre de Guvern şi se poate compune şi din bunuri mobile şi imobile proprietate privată a Statului, inclusiv din acţiuni ale Statului la societăţile la care acesta este acţionar.

Strategia fondului suveran de dezvoltare şi investiţii se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern şi este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor. Strategia este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiza economico-financiara care să o fundamenteze.

În ceea ce priveşte guvernanţa este prevăzută o administrare în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

"Prin înfiinţarea fondului suveran de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unui vehicul de investiţii financiare (intermediere financiară) în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din Romania, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile", se menţionează în documentul citat.